Om oss

Vik Ørsta AS er det største enkeltselskapet i Saferoad-konsernet i Norge med ca. 300 tilsette. Vi produserer og leverer produkt innanfor marknadsområda Rekkverk, Bergsikring, Lysmast og Marina. Bedrifta er lokalisert i Vik i Sogn og i Ørsta på Sunnmøre og har historie heilt tilbake frå 1947.

ørsta stålindustri

Vår historie

Det starta med kraft- og telegraflinjer i 1947 og har utvikla seg til høgkvalitets trafikksikringsprodukt som er med på å gjere livet på vegen tryggare.

Sjå heile historia vår

Vik Ørsta – ein del av Saferoad-konsernet

Saferoad-konsernet er ein leiande leverandør av sikkerheitsløysinga for vegar i Europa. Konsernet har meir enn 75 års erfaring og tilbyr eit breitt spekter av innovative høgkvalitetsprodukt og løysingar skreddarsydd for å auke sikkerheita for trafikantane. Selskapet er med på å legge premissane og utvikle framtida sine infrastrukturløysingar.

Selskapet har 2500 medarbeidarar i 13 land. Bli betre kjent med korleis Saferoad bidreg til eit tryggare liv på vegen, besøk våre nettsider her: www.saferoad.com

Våre verdiar

Våre verdiar definerer vår bedriftskultur, kva vi trur på og kva i meiner er viktig. Dei styrkar lagånda, utviklinga og trua vi har på framtida. Verdiane minner oss om oppgåva vår om å bidra til eit tryggare liv på vegen. 

kvinne i bil
Omtanke
Omtanke er motoren i vårt oppdrag i å gjere livet på vegen tryggare. Vi bryr oss om folk på veg, kundane våre, dei tilsette og miljøet.
Driv
Våre medarbeidarar er energien som driv motoren vår. Med vår motiverande og drivande bedriftskultur er vi alltid på veg framover og jobbar for å vere leiande i våre marknadar. 
Integritet
Integritet er kompasset vi brukar for å navigere handlingane våre etter. Vi er profesjonelle, pålitelege og ivrige etter å dele kunnskapen vi har både med kvarandre og dei rundt oss.
tunnel

Vik Ørsta og miljø

Vi meiner at norsk industri og lokal produksjon er vegen å gå når verda saman skal løyse dei globale miljøutfordringane.

Les meir her

Sponsing

Vi ser at den frivillige innsatsen gjer bygdene våre meir attraktive å bu og arbeide i og sponsar difor frivillige lag og organisasjonar i Vik i Sogn og i Ørsta. Omkringliggande kommunar med interkommunale tilbod kan også søke om støtte.

  • I hovudsak ønsker vi å sponse aktivitetar som legg til rette for born og ungdom.
  • Sponsormidlane blir delt ut årleg.
  • Fristen for å søke er 1. februar.

Send din søknad på e-post til ann.helen.krovel@vikorsta.no