Om oss

Vik Ørsta AS er det største enkeltselskapet i Saferoad-konsernet i Norge med ca. 300 tilsette. Vi produserer og leverer produkt innanfor marknadsområda Rekkverk, Bergsikring, Lysmast og Marina. Bedrifta er lokalisert i Vik i Sogn og i Ørsta på Sunnmøre og har historie heilt tilbake frå 1947.

ørsta stålindustri

Vår historie

Det starta med kraft- og telegraflinjer i 1947 og har utvikla seg til høgkvalitets trafikksikringsprodukt som er med på å gjere livet på vegen tryggare.

Sjå heile historia vår

Vik Ørsta – ein del av Saferoad-konsernet

Saferoad-konsernet er ein leiande leverandør av sikkerheitsløysinga for vegar i Europa. Konsernet har meir enn 75 års erfaring og tilbyr eit breitt spekter av innovative høgkvalitetsprodukt og løysingar skreddarsydd for å auke sikkerheita for trafikantane. Selskapet er med på å legge premissane og utvikle framtida sine infrastrukturløysingar.

Selskapet har 2500 medarbeidarar i 13 land. Bli betre kjent med korleis Saferoad bidreg til eit tryggare liv på vegen: www.saferoad.com

Verdiane våre

Verdiane våre fortel kven vi er og kva som er viktig for oss som bedrift. Omtanke, driv og integritet ligg til grunn i alt vi gjer, og gir retninga for korleis vi ønsker å opptre og kva mål vi jobbar mot.

Som bedrift strekk vi oss for å nå måla vi har sett, og jobbar hardt for å levere høg kvalitet til kundane våre. Vi set høge standardar for oss sjølve og er alltid på jakt etter moglegheiter for å vekse og utvikle oss vidare.

tunnel

Vik Ørsta og miljø

Vi meiner at norsk industri og lokal produksjon er vegen å gå når verda saman skal løyse dei globale miljøutfordringane.

Med fokus på miljøet

Sponsing

Vi ser at den frivillige innsatsen gjer bygdene våre meir attraktive å bu og arbeide i og sponsar difor frivillige lag og organisasjonar i Vik i Sogn og i Ørsta. Omkringliggande kommunar med interkommunale tilbod kan også søke om støtte.

  • I hovudsak ønsker vi å sponse aktivitetar som legg til rette for born og ungdom.
  • Sponsormidlane blir delt ut årleg.
  • Fristen for å søke er 1. februar.

Send din søknad på e-post til ann.helen.krovel@vikorsta.no