Vår historie

Det starta med kraft- og telegraflinjer i 1947 og har utvikla seg til høgkvalitets trafikksikringsprodukt som er med på å gjere livet på vegen tryggare. I 75 år har varmforsinka stål spelt hovudrolla medan produkta har fått fleire funksjonar og blitt meir avanserte. I dag er Vik Ørsta leiande leverandør av rekkverk, bergsikring, lysmaster og marinaanlegg. Produsert og levert frå bygdene Vik og Ørsta.

ørsta stålindustri

  • 1947 – Ørsta Stålindustri blir skipa av Kåre Aam, Henrik Bjørdal og Paul Bjørdal.
  • 1969 – Vik Verk blir etablert som ei avdeling av Årdal og Sunndal verk.
  • 1987 – konsernet Ørsta Stål blir etablert.
  • 2000 – Ørsta-gruppen blir etablert med mellom anna Ørsta Stål, Ørsta Marina Systems, Smekab AB.
  • 2006 – Ørsta-gruppen og Euroskilt fusjonerer og dannar Saferoad. Konkurrentane Ørsta Stål og Vik Verk fusjonerer og blir Vik Ørsta, det største selskapet i Saferoad.
  • 2012 – Ørsta Marina Systems blir Vik Ørsta Marina.
  • 2021 – Stolper AS blir til Vik Ørsta Design.
fns bærekraftsmål

Vi jobbar mot bærekraftsmåla til FN

Vi driv vår verksemd på ein slik måte at miljøet vert minst mogleg belasta.

Les vår miljøpolicy