Bergsikring

Vi har siden 1975 laget innovative produkter med lang levetid i vår fabrikk på Sunnmøre. Moderne maskinpark og rasjonell produksjon gjør at vi kan holde et høyt nivå både på kvalitet og leveringssikkerhet. At vi produserer sikringsboltene våre i Norge gir våre kunder en miljømessig fordel.

Testing av sprakfjellbolt

Ny bergsikringsbolt fra Vik Ørsta

Den nye bolten er beregnet for bruk i spesielt problematisk fjell, og har fått det betegnende navnet Sprakfjellbolt. Bolten er et resultat av Vik Ørsta sitt pågående arbeid med å tilfredsstille kravene til type 4 bolt, i den nyreviderte håndboken N500 Vegtunneler.

Les nyhetsartikkelen
bergsikring

Visste du?

  • Vik Ørsta har fokus på miljø og har startet prosessen med å utarbeide
    mijlødeklarasjoner på sine produkt. CT-bolt var det første produktet som fikk EPD.
  • Bergsikringsboltene våre blir produsert i Norge av gjenvunnet stål fra Mo i Rana.

Ta kontakt med oss

Trenger du veiledning i valg av bolt og sikringsutstyr for fjell? Ta kontakt.

Produktkatalog 2022

Bla i vår produktkatalog

Her finner du alle våre produkt samlet og kategorisert. Du kan søke i katalogen, bla i den eller laste den ned slik at du har den lett tilgjengelig.

Bla i katalogen