Jump to main content

Bergsikring

Innovative produkter med lang levetid.

OM Bergsikring

Bergsikring består av utstyr for stabilisering av berg i tunneler og skjæringer. Hovedkomponentene er bolter, bånd, skiver og forankringskomponenter. Vi leverer også komponenter til vann- og frostsikring av tunneler. 

Vår moderne maskinpark gir rasjonell produksjon som gjør at vi kan holde et høyt nivå både på kvalitet og leveringssikkerhet. Vår tekniske stab har god produktkunnskap og kan gi opplæring i monteringsprosedyrer om ønskelig.

Miljøsertifisering

Vik Ørsta har fokus på miljø og har startet prosessen med å miljøsertifisere sine produkter. CT-bolt M20 er det første produktet som har blitt sertifisert. 

Sikringsbolter

Vi har innovative sikringsbolter med lang levetid. Sikringsbolter produseres i kamstål i dimensjoner Ø20, Ø22, Ø25 og Ø32 i lengder fra 1,5 m til 12 meter. 
Les mer om våre sikringsbolter

Vann- og frostsikring

Basert på vår lange erfaring har vi utviklet flere effektive løsninger for vann- og frostsikring. Les mer om våre løsninger.