Alle artikler

Nordøyvegen – et bærekraftig samferdselsprosjekt

Vik Ørsta leverte 75 000 sikringsbolter til Nordøyvegen, som ble ferdigstilt i 2022. Prosjektet hvor bærekraft var i hovedfokus pågikk i over fem år og hadde en kostnadsramme på 5,6 milliarder kroner. Resultatet ble tre undersjøiske tunneler, tre nye bruer, en rekke sjøfyllinger – og ikke minst fastlandsforbindelse for 2700 innbyggere.

Nordøyvegen er et nytt vegsamband som gir fastlandsforbindelse til fem øyer utenfor Ålesund: Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya, Fjørtofta og Harøya. Det betyr at du nå kan kjøre hele vegen fra Lepsøya til Harøya – uten en eneste ferge.

Fiskemerder
Gjenbruk fra norsk fiske- og oppdrettsnæring

Fra fiskenot til Nordøyvegen

Prosjektet har hatt stort fokus på bærekraft og miljø, som er i tråd med Vik Ørstas ambisjon om at all produksjon skal være mest mulig miljøvennlig.

Når tre undersjøiske tunneler skulle bygges samtidig i stor skala, var det et stort behov for sikringsbolter. Vik Ørsta leverte dermed over 75 000 sikringsbolter til Nordøyvegen – hovedsakelig av typen CT-Bolt M20.

Rundt kamstålet på disse sikringsboltene er det plast, som er gjenbruk fra norsk fiske- og oppdrettsnæring. Plast som har vært tauverk tidligere, får nå en ny funksjon som sikring i tunneler.

Hele 75 % av plasten som er brukt i sikringsboltene er gjenvunnet, da spesifikt fra fiskeindustrien, forteller Kai Roger Bjørdal, daglig leder i Pla-Mek. 

Erik Thomsen og Kai Roger Bjørdal
Kai Roger Bjørdal i Pla-Mek og Erik Thomsen i Vik Ørsta med sikringsbolten som har gjevunnet plasthylse

Kortreiste sikringsbolter fra lokale leverandører

– I tillegg leveres vårt stål av Celsa Steelservice i Mo i Rana og er 100 % gjenbrukt. Ved å benytte resirkulert råvare reduserer vi behovet for å utvinne nytt materiale fra naturen. Dette reduserer klimautslippene og styrker bærekraften vår, sier produktsjef Erik Halager Thomsen, i Vik Ørsta.  

Det er ikke bare gjenbruk av plast og stål som sparer miljøet. Som lokal leverandør har Vik Ørsta vært med på å spare miljøet for klimagassutslipp som tilsvarer et helt kontorbygg. Dette er mulig fordi 92 % av materiellet som brukes er produsert i Norge, og fordi Vik Ørsta produserer selv.

Dette bidrar til å beholde verdiskapningen i landet, samtidig som det reduserer leveringsavstandene og reiseveien – og sparer klimaet for tilhørende klimagasser.

 

Det er anslått at sikringsboltene fra Vik Ørsta sparte miljøet for rundt 3842 tonn CO2 – dette tilsvarte 3 prosent av de totale klimagassutslippene fra prosjektet.

Marianne Nærø
Marianne Nærø var prosjektleder for Nordøyvegen

Fokus på miljø

Prosjektleder for Nordøyvegen, Marianne Nærø, forteller at under hele byggeperioden var det fokus på miljø, både gjennom store og små tiltak.  

– For eksempel ble det brukt elektroniske tennere under tunneldrivingen for å minimere mengden plast som havnet i sjøen, da store deler av tunnelsteinen skulle brukes til sjøfyllinger på Lepsøyrevet, forteller Marianne. 

Det ble også bygget en tunnel for å ivareta hekkeområdet til den rødlistede uglearten hubro, og for å sikre at prosjektet ikke bidro med søppel til nærområdet ble det arrangert jevnlige strandryddedager. 

– Det endte alltid opp med at vi ryddet opp andre sitt søppel – og ikke noe som kunne spores tilbake til oss. Noe av årsaken til det kan være at vi brukte lukkende containere for å unngå at søppel blåste med vinden, siden Nordøyvegen ligger i svært vindutsatte områder, fortsetter Marianne.

Nordøyvegen
Deler av Nordøyvegen med nedkjøring i undersjøisk tunnel helt til venstre

Kåret til årets anlegg

I 2022 ble prosjektet vinner at Årets Anlegg av Byggeindustrien for sin levering både på tid, kvalitet og HMS.

Nordøyvegen oppnådde sertifiseringsnivået “Good” hos CEEQUAL, en internasjonal sertifisering for bærekraftig utvikling i anleggsprosjekter og infrastruktur. Sertifiseringsordningen brukes globalt for å fremme bærekraftige praksiser innen anleggsindustrien.

– Vi ser tydelig at bærekraft kommer på agendaen, og er noe våre kunder legger vekt på. Derfor har vi stor tro på at bærekraft vil stå like sentralt i flere prosjekter fremover, og være vårt konkurransefortrinn, avslutter produktsjef for Bergsikring Erik Halager Thomsen.