Personvern

Behandling av personopplysninger i Vik Ørsta

Når du bruker nettsiden vår eller er i kontakt med oss ved å bestille våre produkter vil Vik Ørsta AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vik Ørsta AS ved administrerende direktør Kjetil Nesset. Kontaktinformasjonen til Vik Ørsta AS er:

Adresse: Strandgata 59, 6150 Ørsta
E-post: post@vikorsta.no
Telefon: 70 04 70 00
Organisasjonsnr.: 985 001 952

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  2. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
  3. Håndtere opplysninger om deg som kontaktperson for kunde eller leverandør til Vik Ørsta AS. Behandlingen gjøres på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for kommersielle formål i Vik Ørsta AS. Informasjonen om kundens eller leverandørens kontaktperson er nødvendig for å håndtere leveranser av produkter i Vik Ørsta AS.
  4. Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter lenger nede på siden. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2.  Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Vik Ørsta AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Saferoad Holding ASA. Vik Ørsta AS er en del av Saferoad-konsernet. Personopplysninger som samles inn gjøres for å utføre leveranser av produkter. Disse opplysningene behandles gjennom Saferoad-konsernets systemer.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på e-post gjennom ovennevnte e-postadresse eller ved vanlig post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å gå inn på våre nettsider eller ta kontakt med oss.

6. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes tilgjengelig på vår nettside.

Hvordan vi bruker cookies

Cookies er små mengder data som sendes til din datamaskin når du besøker en nettside. Ved senere besøk blir den informasjonen sendt tilbake til nettsiden. Cookies tillater oss å gjenkjenne deg automatisk når du besøker oss, slik at vi kan tilpasse din opplevelse hos oss for å gi deg bedre service.

Vi benytter trafikklogg-cookies for å identifisere hvilke sider som brukes. Dette hjelper oss å analysere sidetrafikken og forbedre vår nettside for å tilpasse den til kundenes behov. Vi bruker denne informasjonen kun til statistiske analyser og deretter slettes den fra vårt system.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider.  Dette er en viktig del av arbeidet med å lage en best mulig nettside for brukerne våre. Vi får informasjon om blant annet hvilke sider som er mest besøkt, hvilke nettsider brukerne kommer fra, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere brukerne har.

Vi anonymiserer alle ip-adresser og ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 26 måneder etter registrering.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Vi bruker analyseverktøyet Hotjar for å samle inn og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Hotjar benytter informasjonskapsler for å registrere generell statistikk, som nettlesertype, tidspunkt, språk og den enkelte brukers bevegelser på nettstedet. Vi kan ikke knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Se også Hotjars personvernerklæring.

Alt i alt hjelper cookies oss med å lage et bedre nettsted for våre kunder. En cookie gir oss ikke tilgang til din datamaskin eller annen informasjon om deg enn den du velger å gi oss. Du kan velge å akseptere eller avvise cookies. De fleste nettlesere er innstilt til å akseptere cookies, men du kan gjøre manuelle innstillinger. Vær klar over at å nekte enkelte eller alle cookies vil påvirke din mulighet til å bruke nettsiden til det fulle