Bergsikring

Miljødeklarasjon

EPD står for Environmental Product Declaration og brukes både i Norge og internasjonalt. Dokumentet er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til et ferdig produkt på en standardisert og objektiv måte. Våre norskproduserte bergsikringsbolter har en svært god miljøprofil.

CT-Bolt® M20

CT-Bolt® M24

CT-Bolt® M33

Fin-boltTM M20

Kamstålbolt M16

Kamstålbolt M20

Kamstålbolt M24

Kamstålbolt M33

Kamstål Ø25

Kamstål Ø32