Bergsikring

Miljødeklarasjon

EPD står for Environmental Product Declaration og brukes både i Norge og internasjonalt. Dokumentet er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til et ferdig produkt på en standardisert og objektiv måte. Våre norskproduserte bergsikringsbolter har en svært god miljøprofil.

CT-Bolt® M20

CT-Bolt® M22

CT-Bolt® M24

CT-Bolt® M33

  Fin-boltTM M20

  Kamstålbolt M16

  Kamstålbolt M20

  Kamstålbolt M24

  Kamstålbolt M33

  Kamstål Ø25

  Kamstål Ø32