Grøn skog med en vei gjennom

ESG

Forkortelsen ESG står for Environmental, Social and Governance. På norsk kaller vi det klima og miljø, sosiale forhold og ansvarlig og etisk forretningsstyring. Dette handler i stor grad om bedriftens vilje til å være bærekraftige og hvordan man måler og vurderer dette.

Kjetil Nesset (til høgre) gler seg over å ha Ingrid Haaseth på plass for å løfte ESG-arbeidet til neste nivå. Foto: Anita S. Blomvik

Tar ESG-arbeidet til neste nivå

Ingrid Marie Myklebust Haaseth (29) er ansatt i den nyopprettede stillingen som ESG-ansvarlig i Vik Ørsta og i Saferoads divisjon Light Poles & Masts. – Fagfeltet er en spennende kombinasjon av jus og politikk, som jeg fikk øynene opp for da jeg skrev masteroppgåven min om åpenhetsloven, forteller Haaseth.

Les mer om satsingen

Sertifisert: ISO 9001 og 14001

Sertifikatene er vårt synlige bevis på at vårt styringssystem for kvalitet og miljø møter kravene som de respektive internasjonale standardene setter.

ISO 9001 er standard for kvalitetsledelse og understreker viktigheten av kundekrav, kvalitet og kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og forventinger til kvalitet og tilfredshet.

ISO 14001 er standard for miljøstyring og er utviklet for å hjelpe bedrifter med å lykkes kommersielt uten at det går på bekostning av miljøet. Sertifiseringen viser at vi har en fungerende miljøledelse, der vi vurderer miljøbelastningen og påvirkningen vi har på ytre miljø, og iverksetter tiltak der det er nødvendig.

Vik Ørsta og FNs bærekraftsmål

I Vik Ørsta setter vi vår stolthet i å drive mest mulig bærekraftig, og har fokus på FNs bærekraftsmål. Heldigvis har vi kommet så langt at det er mye som kan gjøres for at også industrien skal kunne ta grep og etterlate et forsvarlig klimaavtrykk.

Les hvordan vi konkret jobber med dette.

fns bærekraftsmål

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer, levering av tjenester og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Her kan du lese hvordan Vik Ørsta forholder seg til og jobber for å oppfylle kravene til åpenhetsloven.

Bernd Frühwald

Saferoad Group deltar i Science Based Targets-initiativet

Saferoad Group vil sende inn mål om å redusere klimagassutslipp, på tvers av hele selskapet, i løpet av de neste to årene. Målene vil bli offisielt godkjente av Science Based Targets-initiativet (SBTi) i samsvar med vitenskapsbaserte kriterier.

Les mer om deltakingen

Ta kontakt

Har du spørsmål om vårt arbeid med ESG? Ta kontakt.