Jump to main content

Lysmast

Lyktestolper Norge

Vik Ørsta startet produksjon av lyktestolper, eller lysmaster som mastene blir kalt, allerede i 1957. I samarbeid med våre kunder er vi stolte av å ha utviklet et bredt sortiment som dekker de fleste behov. Vi er ledende leverandør av lysmaster til det norske markedet og har et stort basisutvalg i vårt sortiment. Kort leveringstid på spesialproduksjon etter kundens ønske er en av våre styrker.

Vik Ørsta ønsker fortsatt å være en aktiv medspiller i videreutviklingen av miljøbelysning og en sikker veibelysning. Vår overflatebehandling Combi Coat® gir i et svært godt korrosjonsvern og mulighet til å tilpasse fargen på lysmastene til ditt prosjekt. Lysmaster fra oss kan leveres i alle RAL- eller NCS-farger.

Alle våre lysmaster er produsert og dimensjonert iht. NS-EN 40 - Lysmaster. Ettergivende lysmaster er i tillegg fullskalatestet og godkjent iht. NS-EN 12767 - Ettergivende konstruksjoner for trafikksikkerhetsutstyr. Alle våre lysmaster leveres CE-merket.

Se teknisk informasjon for mer utfyllende informasjon.

Dekorative lysmaster

I kategorien dekorative lysmaster finner du avtrappede- og koniske lysmaster fra 3 m - 5 m (i dagligtale parkmaster), lysmaster med buet topp og buet utligger, samt sylindriske lysmaster.
Bruksområdet til disse lysmastene er parkanlegg, gang- og sykkelstier, torg, atrier, boligfelt og andre byrom.

Veilysmaster

I kategorien veilysmaster finner man avtrappede- og koniske lysmaster fra 6 m - 12 m, samt teleskopmaster fra 4,6 m – 13 m. Lang erfaring har gitt oss en unik kompetanse i samspillet mellom veibelysning, trafikk og topografi. 

Alle avtrappede og koniske veilysmaster kan leveres ferdig borret i topp for toppstykker og utliggerarmer med euroskjøt. Euroskjøtløsningen gir en sømløs overgang mellom mastetopp og toppstykke/utliggerarm.

Teleskopmaster benyttes der sideterrenget til veien har ujevn høyde.Topprøret på disse lysmastene kan enkelt justeres ved montering slik at armaturene får rett lyspunkthøyde. På teleskopmaster er det kun tillatt med toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Se teknisk informasjon for mer utfyllende informasjon.

Ettergivende lysmaster

Ettergivende lysmaster er en fellesbetegnelse for lysmaster som er testet og godkjent i henhold til den europeiske standarden EN 12767 - Ettergivende konstruksjoner for trafikksikkerhetsutstyr. Denne standarden angir retningslinjer for testing og godkjenning av ettergivende lysmaster. Vik Ørsta AS har utviklet ettergivende lysmaster siden 1980 og alle våre ettergivende lysmaster er fullskalatestet og godkjent iht. EN 12767 av et uavhengig tredjepartsorgan (notified body).

NB! Til ettergivende lysmaster stilles det spesielle monteringskrav, se monteringsanvisning for fundamenter til ettergivende lysmaster og teknisk informasjon for utfyllende informasjon.

Plassbelysningsmaster

Vik Ørsta leverer plassbelysningsmaster til idrettsarenaer, industriområder, kaianlegg og terminaler. Sortimentet vårt består av avtrappede plassbelysningsmaster fra 10m - 18m og koniske plassbelysningsmaster fra 16m – 20m.

Vi har et eget mastekonsept for norske kunstgressbaner som omfatter koniske plassbelysningsmaster, traverser, skapfester og fundamentering. Alle plassbelysningsmaster levert av oss er produsert og dimensjonert etter gjeldende standarder.