Alle artikler

Sylindriske lysmaster til Tiedemannsparken – Norges beste uterom

Tiedemannsparken er ikke bare et sted å nyte naturen. Det er også et strålende eksempel på vellykket endring av et industriområde, til et levende og inkluderende byrom. Slik beskrev juryen det da parken ble kåret til Norges beste uterom under Park- og anleggsmessen 2023. Vik Ørsta leverte pulverlakkerte sylindriske lysmaster til prosjektet, ved den gjenåpnede Hovinbekken i Oslo.

Tiedemannsparken vant i kategorien byrom. Brukervennlighet, universell utforming, funksjoner, bærekraft, drift og skjøtsel og opplevelser, estetikk og by- og stedstilhørighet har vært sentrale elementer i bedømmingen.

Tiedemannsparken har noe å tilby alle som ønsker å komme tettere på naturen uten å reise så langt. Den gamle fabrikkpipen har blitt ett blikkfang. Foto: Glenn Røkeberg

På grensen mellom bydelene Ensjø og Hovin ligger Tiedemannsparken. Den har fått navnet sitt etter Tiedemanns Tobaksfabrikk, som lå tett ved parkområdet fra 1968 til 2008. De siste årene har området vært en del av en større omstilling fra næring til bolig og prosjektet er et samarbeid mellom flere etater i Oslo kommune.

I prosjektet er det satset på frodige grøntarealer, god belysning, gang- og sykkelveg og fasiliteter som innbyr til sosiale sammenkomster. Men det er ikke bare det visuelle uttrykket som har gjort Tiedemannsparken til Norges beste uterom. Uansett alder eller interesse, har denne parken noe å tilby alle som ønsker å komme tettere på naturen uten å reise så langt. Her får man en unik opplevelse midt i byens pulserende rytme.

I prosjektet er det satset mye på blant annet gang- og sykkelveg, slik at alle kan ferdes trygt. Foto: Glenn Røkeberg

Lysmaster bidrar til parkens funksjonalitet og sikkerhet

Vik Ørsta leverte sylindriske lysmaster i flere forskjellige høyder til hele prosjektet med oppgradering av Tiedemannsparken. Sammen med LED-armaturen ‘Oslo Spot’, ble belysningen i parken et viktig element, som forbedrer opplevelsen for besøkende og parkens generelle funksjonalitet og sikkerhet. Dette er noe vi er stolte av å ha bidratt til.

Belysning har flere viktige formål i denne typen prosjekt. Godt opplyste stier, innganger og områder gjør at folk ferdes trygt i parken og reduserer risikoen for potensielle ulykker for både gående og syklister. Det er med å utvide parkens tilgjengelighet, slik at folk kan dra nytte av fasilitetene og naturopplevelsene, også på kveldstid. Det fremhever også parkens arkitektoniske og naturlige trekk, med bekker, trær og blomsterbed, noe som forsterker parkens visuelle appell.

Belysningen er et viktig element, som forbedrer opplevelsen for besøkende og bidrar til parkens generelle funksjonalitet og sikkerhet. Foto: Glenn Røkeberg

Parkområder som beriker samfunnet

I Tiedemannsparken er det godt tilrettelagt for sosiale aktiviteter og naturopplevelser. Her spiller belysningen en rolle, spesielt på kveldstid. Strategisk plasserte lysmaster gjør området mer tilgjengelig, attraktivt og trygt, uansett tid på dagen eller årstiden. Det er en investering som gir avkastning i form av økt trivsel og brukertilfredshet.

Å bli kåret til Norges beste uterom sier mye om hvordan slike parkområder kan berike samfunnet og forbedre livskvaliteten for alle som bor og besøker det.

Konkurransen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører (NAML).

Bli med Bymiljøetatens prosjektleder Aasulv Bygland på rundtur i parken

Tiedemannsparken kåret til Norges beste uterom