Lysmast

Ny på lysmast?

Det er kanskje ikke så lett å vite hvor du skal begynne og hva du må ta hensyn til når du skal velge riktig lysmast. Her har vi samlet nyttig informasjon om våre produkter for deg som er ny på temaet lysmast.

Hvilken lysmast skal jeg velge?

Når du skal velge lysmast er det viktig å vite hvor den skal stå, og om det er krav til en spesifikk sikkerhetsklasse på stedet.
De ulike lysmastene våre er inndelt i tre typer:

 • Standard
 • Ettergivende HE
 • Ettergivende NE

Standard lysmaster brukes på parkeringsplasser, i parker og langs veger uten krav til ettergivende mast. De kan også brukes langs veg der det er montert rekkverk etter gjeldende sikkerhetsklasse, og må da plasseres utenfor rekkverkets arbeidsbredde.

Ettergivende master brukes langs veger der dette er satt som et krav fra Statens Vegvesen. Disse mastene finnes i to ulike typer: ettergivende HE-mast og ettergivende NE-mast.

Krasjfilm ettergivende mast klikk for å se Youtube-video

Ettergivende HE-mast

er en høyt energiabsorberende mast som skal kunne fange opp kjøretøyet med en kort, men myk retardasjon. Masten deformeres ved påkjørselen. Kjøretøyet vil som regel tilnærmet stanses helt eller få betydelig fartsreduksjon.

Krasj med ettergivende HE-mast

NB!

 • Det er ikke godkjent å montere skilt eller annet utstyr på HE-master.
 • Alle våre HE-master er testet og godkjent i et system sammen med vårt Ørsta HE-fundament. For å være godkjent må fundamentet og masten monteres etter monteringsanvisning, slik systemet er fullskalatestet.
ettergivende ne mast krasj klikk for å se Youtube-video

Ettergivende NE-mast

er en ikke energiabsorberende mast med Roll-Off ledd (avskjæringsledd) som løser ut ved en påkjørsel. Dette gjør at kjøretøyet fortsetter, men med noe redusert fart. Skadene på kjøretøyet blir normalt små, men det vil kunne skje sekundærulykker på den videre ferd utenfor vegen.

Krasj med ettergivende NE-mast

Dersom det er ønske om å montere skilt eller annet utstyr på en NE-mast må dette først avklares med oss som produsent/leverandør.
NE-master skal monteres med koblingsluke vekk fra vegbane for å ivareta rett funksjon av Roll-Off leddet (avskjæringsleddet) på disse mastene.

Vil du lese mer om ettergivende master? Se Statens Vegvesen – Handbok R310 – Trafikksikkerhetsutstyr. Kapittel 5. 2. 4 Ettergivende master

Dimensjonering av lysmaster

Alle lysmaster er dimensjonert iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. I denne standarden er det utarbeidet en fylkesvis liste over gjeldende referansevindhastigheter (Vref) for alle kommuner i landet som er benyttet ved utregningen.

Største tillatte vindflate i m² som masten er dimensjonert for finnes under tekniske spesifikasjoner på hver enkelt lysmasts produktdatablad.

Dimensjonerende faktorer:

 • høyde på lysmasten
 • vindeksponert flate (m²) til den armaturen som skal benyttes
 • referansevindhastigheten (m/s) i den kommunen masten skal settes opp.

Hvilket fundament skal jeg velge?

Vi selger aller mest av serien vår Ørstafundament som passer til lysmastene med fotplate. Dette er stålfundament som er CombiCoat® behandlet med dobbelt lag pulverlakk for ekstra godt korrosjonsvern.

Det som gjør denne fundamentserien så populær er blant annet:

 • lav vekt, som gjør de enkle å transportere og håndtere
 • mulighet for å rette opp masten etter at fundamentet er satt ned, ved å nivellere boltene

  I tillegg til Ørstafundamentene tilbyr vi også forankringsrammer og betongfundament.


For å finne riktig fundamentstørrelse må man gjøre en vindberegning av hvert enkelt prosjekt.

Vindberegningen gir en konkret lysmast/fotplatestørrelse som underforstått gir riktig størrelse på fundamentet. Høy referansevindhastighet og stor armaturflate krever altså en kraftigere mast med større fotplate og et større fundament, i områder av landet med lavere referansevindhastighet kan en mindre kraftig mast med mindre fotplate og et mindre fundament benyttes.

De ulike fundamentstørrelsene har forskjellig senteravstand (c/c) mellom boltene i toppen av fundamentet, noe som gjenspeiles i fotplatestørrelsen på de forskjellige lysmastene og hvilken kapasitet disse har med tanke på vindlaster. Våre standard senteravstander i fotplater er c/c 160, c/c 200 og c/c 240 mm.

video hvordan montere fundament klikk for å se Youtube-video

Hvordan montere Ørstafundament?

Hvordan er det egentlig et Ørstafundament skal monteres? Skal det graves helt ned og er det viktig hvordan det står i forhold til vegbanen? I denne videoen tar vi deg med steg for steg slik at du sikrer korrekt montering.

Se montering av stålfundament