Jump to main content

Ofte stilte spørsmål

Hvilket fundament skal vi velge til masten vår?
Høyden på masten og vindbelastning er avgjørende for valg av fundament. Les mer om våre fundament og deres egenskaper her.

Hvordan skal fundamentene settes ned?
For å gjøre montering mest mulig tilgjengelig har alle våre fundamenter en QR-kode på seg. Scann QR-koden med din telefon for direkte link til vår monteringsanvisning for Ørstafundament.

 

Hvordan kan jeg kontakte dere?
Ta kontakt på lysmast@vikorsta.no eller finn en av oss på avdeling lysmast her.

Hvor kan jeg kjøpe produktene til Vik Ørsta?
Vi leverer våre produkter gjennom el-grossister og lysleverandører. Ta kontakt med din leverandør for å bestille.

Hvilke farger kan lysmastene lakkeres i?
Mastene leveres i Combi Coat® i ønsket RAL- eller NCS-farge. Ved valg av farge utenfor våre standardfarger (s. 2 i vår produktkatalog) tilkommer det et fargeskifttillegg per ordre. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Hvilken koblingsluke skal jeg velge på min eksisterende mast?
For å velge riktig luke må vi vite nederste rørdiameter på masten du har. Ut i fra dette velges riktig luke i vår produktkatalog.

Har masten din regnskjerm over luken er dette av den gamle typen. Ta kontakt for videre hjelp.

 

Hva er mest vanlig: lysmast med fotplate eller lysmast for nedstikkfundament?

Lysmast med fotplate er mest populært. Fotplateløsningen gir gode opprettingsmuligheter ved justering av mutterne på fundamentet og er også best med hensyn til korrosjonsskader ved bakkenivå. I tillegg kan man benytte vårt Ørstafundament i stål som gir lave transport- og håndteringskostnader med sin lave vekt.

Hva er Euroskjøt?
Euroskjøt er benevnelsen på innvendig montering av toppstykker/utliggere til våre master. Dette gir et penere uttrykk enn de andre toppstykkene som er for utvendig montasje. Masten må være borret/gjenget i topp for innfesting, alltid med bruk av 3+3 gjengestifter i to høydenivå. Hullplassering og gjengedimensjon kan variere etter rørdiameter i mastetopp kan du se her under teknisk informasjon.

Våre toppstykker for Euroskjøt er tilpasset mastetopp ø60 mm og ø76 mm, mens utliggere for Euroskjøt er tilpasset mastetopp ø89 mm.

Kan overgangsplater benyttes «begge veier» med tanke på bolteavstand til fundament og fotplate mast ?
Nei, det første tallet gjelder bolteavstand til fundamentet og det andre fotplaten til masten. 

Dersom fotplaten har større bolteavstand enn fundamentet kan fundamentet ha for liten kapasitet i forhold til masten.

 

Vi finner ikke gjengestiftene/settskruene for å montere sammen masten. Hvor er de?
Gjengestiftene som trengst for å montere delte master finner du på ett brett bak koblingsluken.

Hva gjør vi med de sorte fotplatebeskyttelsene?
For å ha minst mulig volum og vekt under transport blir våre varmforsinkede master pakket i bunter. De sorte fotplatebeskyttelsene hindrer mastene i å bli oppskrapet, uten å gi ekstra vekt eller volum. Ved montering av mastene fjernes fotplatebeskyttelsen og leveres til gjenvinning for plast.