Alle artikler

Ny bergsikringsbolt fra Vik Ørsta

Den nye bolten er beregnet for bruk i spesielt problematisk fjell, og har fått det betegnende navnet Sprakfjellbolt. Bolten er et resultat av Vik Ørsta sitt pågående arbeid med å tilfredsstille kravene til type 4 bolt, i den nyreviderte håndboken N500 Vegtunneler.

Foreløpige tester viser veldig gode egenskaper for Sprakfjellbolten.

Olav Johan Lystad, senior produktsjef bergsikring

– Foreløpige tester viser veldig gode egenskaper for Sprakfjellbolten, forteller senior produktsjef Olav Johan Lystad, og legger til at utviklingsarbeidet fortsetter i bedriften sine fabrikker i Ørsta på Sunnmøre.

Fornøyd gjeng med ny bergsikringsbolt. Arve Haddal på produktutvikling, senior produktsjef Olav Johan Lystad og avdelingsleder Rune Holstad

Unike egenskaper

Den nye bolten er en videreutvikling av den velkjente Ørstabolten og forankringsmetodikken er den samme. Likevel er det noen vesentlige endringer i produksjonsprosessen, som gjør at bolten kan belastes nesten helt opp til teoretisk brudd for kamstålet.

– Vi får tilnærmet full flyt i boltestammen, forteller Lystad. Og i tester utført i fabrikken oppnår den nye Sprakfjellbolten forlengelse tilsvarende over 300 mm på en 6 meters bolt. Til sammenligning vil Ørstabolten bevege seg bare 30 mm på samme lengde bolt.

Vik Ørsta er klare til å levere den nye sprakfjellbolten, og har allerede avtale om levering av bolten til renovering av Lærdalstunnelen og Frudalstunnelen for Statens Vegvesen region vest, der sprakfjell har vært et kjent problem.

Leder utviklingen av bergsikringsprodukter

– Vi tror at bolten vil bli godt mottatt i markedet, sier Rune Holstad, avdelingsleder for Bergsikring i Vik Ørsta. Den vil nok likevel være et nisjeprodukt sammenlignet med den internasjonalt anerkjente CT-bolten.

Vik Ørsta har ledet utviklingen av bergsikringsprodukter i Norge i 40 år, og produserer kortreiste bolter i B500NC kvalitet. Hovedsakelig er råvarene resirkulert stål fra Celsa i Mo i Rana, og bedriften har høyt fokus på å levere bærekraftige løsninger. Produksjonen skjer i Ørsta, og fabrikkene har stor grad av automatisering. Dette gjør at produktene kommer godt ut når miljøregnskapet skal gjøres opp.

Vi fortsetter utviklingen hos oss og skal ha god kapasitet til å levere det markedet måtte ha behov for.

Rune Holstad, avdelingsleder bergsikring
Strekktesting av bergsikringsbolt i lokalene til Vik Ørsta

Fakta om sprakfjell

Sprakfjell har fått navnet sitt fordi man kan høre at det spraker og knitrer i fjellet under tunneldrivingen. Spenninger i fjellet gjør at små og store steinblokker kan løsne, og skyte ut fra fjellet etter en sprengning.

Den store spenningen i fjellet skyldes vanligvis stor fjelloverdekning over tunneltraseen, men også bergartens hardhet og sprøhet spiller inn i hvordan dette omsettes til sprakfjell.

Sprakfjell utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko ved tunneldriving, og krever at man sikrer fjellet ved bolting før ny sprengning utføres.

Se tekniske spesifikasjoner for Sprakfjellbolten.