Vi skaper trygge samfunn med lokalproduserte sikkerheitsløysingar

ørsta stålindustri

Vi har levert kvalitetsløysingar i snart 75 år. Og sjølv om mykje har forandra seg sidan 1947, er integriteten vår den same.

Vi er stolte av å drive vår bedrift på ein slik måte at miljøet i minst mogleg grad blir belasta. Vi følger pålagde lover og forskrifter og jobbar for kontinuerleg forbetring av vår miljøprestasjon. Med kunden i fokus skal Vik Ørsta vere best på marknaden, både på produkt og tenesteutvikling.

Vår historie

industriproduksjon

Vi jobbar mot klimamåla til FN

Vi meiner at norsk industri og lokal produksjon er vegen å gå når verda saman skal løyse dei globale miljøutfordringane.

Les vår miljøpolicy

Vik Ørsta leverer kvalitetsprodukt innan

Lysmast

Vi produserer og leverer eit komplett utval av lyktestolpar og lysmaster for alle bruksområder. Hovudmålet med gatebelysning er å forbetre sikkerheita til dei reisande og tryggleiken i områda der mennesker bur og arbeider.

Gå til Lysmast

Marina

Vi er marknadsleiar innan flytebrygger, marinaanlegg og bølgedemparar, med nesten 40 års erfaring. Marina fra Vik Ørsta er kjent for høg kvalitet, funksjonalitet og lang levetid.

Gå til Marina

Bergsikring

Vi leverer norskproduserte høgkvalitetsboltar, band, plater og forankringskomponentar. Vi testar og vidareutviklare produkta våre kontiunerleg og B500NC er vårt standardmateriale for boltar.

Gå til Bergsikring

Rekkverk

Vik Ørsta er leiande leverandør av vegskinner og brurekkverk. Vi leverer løysingar med høg kvalitet, god design og lang levetid. Alle våre produkter er dokumentert i henhold til gjeldande nasjonale normer.

Gå til Rekkverk
Aker Brygge - Thomasz Majewski

Design

Vik Ørsta leverer designlysmaster i stål, aluminium, tre, kompositt eller støpejern. Våre designlysmaster kan løfte ditt prosjekt til nye høyder.

Gå til Design
Jøran Rise og Nicolai Gulliksen

Ny avdeling

I januar 2021 utvida vi sortimentet vårt på lysmast og tilbyr no designlysmaster i både tre, aluminium og kompositt i tillegg til stål.

Sjå meir