Vi skaper trygge samfunn med lokalproduserte sikkerheitsløysingar

ingeniør som jobber

Ledige stillinger

Vil du bli en del av Vik Ørsta og være med på å gjøre samfunnet tryggere med norskproduserte sikkerhetsløsninger? Sjekk ut våre ledige stillinger, og send inn din søknad.

Se ledige stillinger
Veg

Vi meiner at norsk industri og lokal produksjon er vegen å gå når verda saman skal løyse dei globale miljøutfordringane.

Slik jobbar vi mot klimamåla til FN
Lunsjpause i fabrikken på 80-talet

Vi har levert kvalitetsløysingar i 75 år. Og sjølv om mykje har forandra seg sidan 1947, er integriteten vår den same.

Vi er stolte av å drive vår bedrift på ein slik måte at miljøet i minst mogleg grad blir belasta. Vi følger pålagde lover og forskrifter og jobbar for kontinuerleg forbetring av vår miljøprestasjon. Med kunden i fokus skal Vik Ørsta vere best på marknaden, både på produkt og tenesteutvikling.

Les heile vår historie

sveiser

Vik Ørsta leverer kvalitetsprodukt innan

motorveg med lysmaster

Lysmast

Vi produserer og leverer eit komplett utval av lyktestolpar og lysmaster for alle bruksområde. Hovudmålet med gatebelysning er å forbetre sikkerheita til dei reisande og tryggleiken i områda der menneske bur og arbeider.

Gå til Lysmast

Marina

Vi er marknadsleiar innan flytebrygger, marinaanlegg og bølgedemparar, med over 40 års erfaring. Marina fra Vik Ørsta er kjent for høg kvalitet, funksjonalitet og lang levetid.

Gå til Marina
Strand Kajakk-klubb
Bergtunnelen Drammen

Bergsikring

Vi leverer norskproduserte høgkvalitetsboltar, band, plater og forankringskomponentar. Vi testar og vidareutviklar produkta våre kontiunerleg og B500NC er vårt standardmateriale for boltar.

Gå til Bergsikring

Rekkverk

Vik Ørsta er leiande leverandør av vegskinner og brurekkverk. Vi leverer løysingar med høg kvalitet, god design og lang levetid. Alle våre produkt er dokumentert i samsvar med gjeldande nasjonale normer.

Gå til Rekkverk
loftesnesbrui
Deichmanske - Glenn Røkeberg

Design

Nyheit! Vik Ørsta leverer no designlysmaster i stål, aluminium, tre, kompositt eller støpejarn. Våre designlysmaster kan løfte ditt prosjekt til nye høgder.

Gå til Design

Industriproduksjon

I tillegg til våre eigne produkt tilbyr vi avansert laserskjering, sveising, stansing, varmforsinking og pulverlakkering til andre produsentar og prosjekt.

Gå til Industriproduksjon
sveiser vik ørsta
Grøn skog med en vei gjennom

Saferoad Group deltar i Science Based Targets-initiativet

Som medlem av dette globale initiativet, blir Saferoad Group en del av et fellesskap av bedrifter, kunder og leverandører som er opptatt av å finne effektive metoder for å redusere utslipp og adressere klimautfordringene.

Les mer om medlemskapet