Jump to main content

Velkommen til Vik Ørsta

Vik Ørsta er en ledende leverandør av trafikksikring og infrastrukturløsninger. Våre produktområder er vei- og brorekkverk, lysmast, bergsikring og marinaanlegg. Vi tilbyr et bredt sortiment av høy kvalitet og med lang levetid. Vi kan også tilby kundetilpassede løsninger og bistå med utvikling, prosjektledelse og konstruksjon. 

Med kunden i fokus skal vi være best på marked, produkt og tjenesteutvikling. Med forankring i verdiene respekt, omtanke, driv og integritet, skal Vik Ørsta være preget av forbedringskultur og åpen dialog.

Vik Ørsta er lokalisert i Ørsta på Sunnmøre og Vik i Sogn.

Våre produkt