Vik cc2 - W3

N2 / W3 / A

Vik-W3 er Vik Ørsta sitt optimerte ensidige standard vegrekkverk. Rekkverket er hovedproduktet i en komplett familie av skinne rekkverk som inneholder flere typer vegrekkverk, brurekkverk, overganger, avslutninger osv. Dette er det mest benyttede skinne vegrekkverket i Norge.

Tekniske spesifikasjoner

Styrkeklasse N2
Arbeidsbredde W3
Inntrengingsklasse VI4
Skadeklasse A
Høyde 700 mm
Bredde 183 mm
Stolpeavstand 2000 mm
Forankring Post driven in ground
CE Sertifikat Ja
Class of Resistance to Snow Removal 3