Vik H1 midtrekkverk CC2

H1 / W4 / A

Tekniske spesifikasjoner

Styrkeklasse H1
Arbeidsbredde W4
Inntrengingsklasse VI6
Skadeklasse A
Høyde 750 mm
Bredde 300 mm
Stolpeavstand 2000 mm
Forankring Løsmasse