Vik SVV2

H2 / W1 / B

Vik-SVV2 er Vik Ørsta sitt tradisjonelle skinnebaserte brurekkverk som er en videreføring av statens vegvesen sitt brurekkverk. Vik-SVV2 er det eneste brurekkverket i stål på markedet som er godkjent med arbeidsbredde W1. Vik-SVV2 kan leveres med mange ulike paneler og løsninger etter behov.

Tekniske spesifikasjoner

Styrkeklasse H2
Arbeidsbredde W1
Inntrengingsklasse VI3
Skadeklasse B
Høyde 1200 mm
Bredde 383 mm
Stolpeavstand 2000 mm
Forankring Innfestet v.hja. fotplate
CE Sertifikat Ja