Vik SVV1

H2 / W4 / B

Tekniske spesifikasjoner

Styrkeklasse H2
Arbeidsbredde W4
Inntrengingsklasse VI4
Skadeklasse B
Høyde 1200 mm
Bredde 299 mm
Stolpeavstand 2000 mm
Forankring Innfestet v.hja. fotplate
CE Sertifikat Ja