Sicuro ARC

H2 / W2 / B

Sicuro ARC er ett av Vik Ørsta sine design brurekkverk. Rekkverket har slank design, er konstruert av runde profiler og har innebygde deformasjonselement for å best mulig sikkerhet. Rekkverket er konstruert for å kunne benyttes på smale kantdragere og er det rekkverket som ivaretar mest mulig av kjørebanebredden. Se 3D modell

Tekniske spesifikasjoner

Styrkeklasse H2
Arbeidsbredde W2
Inntrengingsklasse VI3
Skadeklasse B
Høyde 1200 mm
Bredde 310 mm
Stolpeavstand 2000 mm
Forankring Innfestet v.hja. fotplate
CE Sertifikat Ja

Nedlasting