Marina

Hvor lang utrigger må jeg ha?

Som en hovedregel er det lengden på båten din som avgjør lengden på utriggeren. Men i tillegg spiller det inn om båthavnen ligger på et værutsatt sted, og om det er seilbåt eller motorbåt som skal fortøyes til bryggen. Er du usikker på hva du skal velge? Vi guider deg gjennom punktene steg for steg.

Lengde på båt

Lengden på båten din avgjør i hovedsak lengden på utriggeren. Anbefalt lengde på utriggermateriell er båtlengde x 0,8 (LB x 0,8). Det vil si at om du har en båt som er 24 fot, så trenger du en utrigger som er minst 6 meter. Dette finner du ved å først gjøre om 24 fot til meter. 1 fot = 0,3048 meter, og gir da 24 fot = 7,32 m. Ved å bruke formelen LB x 0,8 kommer vi frem til at utriggeren må være minst 5,8 m.

Seilbåt eller motorbåt

Men det er ikke bare lengden på båten som avgjør valget, også type båt spiller inn. En seilbåt har mer vindfang på grunn av mastene enn en motorbåt har. Dette gjør at en litt lenger utrigger ofte anbefales for seilbåter sammenlignet med motorbåter.

Vær og vind

I tillegg til lengde og type båt spiller vær og vind inn på valget. Dersom båthavnen ligger på et værutsatt sted, eller det kommer vind rett på båsen eller på utriggeren kan det være at du trenger en kraftigere utrigger enn først antatt. Om båten ligger urolig trengs det gjerne ett ekstra fortøyningspunkt som du bør få med. For å få lengst mulig levetid på bryggen din gjør du smart i å unngå unødig belastning på hengslene, da slites de vesentlig saktere.

Hvilken utrigger passer til min båt?

  • Båt inntil 20 fot passer til 5 m utrigger
  • Båt inntil 24 fot passer til 6 m utrigger
  • Båt inntil 27-28 fot passer til 7 m utrigger
  • Båt inntil 32-33 fot passer til 8 m utrigger
  • Båt inntil 39-40 fot passer til 10 m utrigger
  • Båt inntil 49-50 fot passer til 12 m utrigger

Dette er veiledende lengder, stedlige forhold må alltid tas hensyn til.