Marina

Når må jeg ha skråstiver?

Skråstiver, eller trekantplate, på utriggerne er viktig for å unngå overbelastning på innfestningen til bryggen. Vår garanti forutsetter at det er minimum en skråstiver fra og med 7 m lengde, og to fra og med 10 m lengde. Her har vi samlet de punktene som er viktig å tenke på når du skal gjøre ditt valg.

Vær, vind og bølger

I tillegg til lengde på utriggeren spiller vær, vind og bølger inn på valget. Særlig om lokasjonen er utsatt, har du større behov for skråstiver enn på et rolig sted. Skal utriggerne ligge ute over vinteren eller bare være ute om sommeren er også noe å ta hensyn til.

Ørsta Futura™ eller Classic

Typen utrigger utgjør også en forskjell når du skal velge utrigger med skråstiver. For Ørsta Futura™ utriggerne våre følger det med sklisikret trekantplate i stål når du velger skråstiver, uten ekstra kostnad. For Classic utriggerne følger det ikke med trekantplate som standard på skråstiverne, men det er mulig å kjøpe trekantrist som ekstra tilbehør.

Gir mer areal på bryggen

En skråstiver fungerer ikke bare som en avstiver, men gir også mer overflate på bryggeanlegget ditt. Med dekke på denne trekanten kan du legge for eksempel tauet her, så har du gangbanen fri når du skal gå rundt båten din. Du får også en bredere utgang til utriggeren din, som kan være fint når det er flere personer som skal om bord i båten samtidig.

Og ikke minst: dekket felt hindrer fall i vann.

Kommer nærmere båten

Et annet moment å tenke på når du skal avgjøre hvor mange skråstivere du trenger er hvor nærme båten din du vil komme. Skal du legge til med baugen mot brygga vil skråstiver med trekantplate gjøre det lettere å nå båten for fortøyning.

Bakker du derimot inn i båsen for å fortøye så må du passe på at du har nok plass til akterenden av båten. Da kan det hende at du trenger bredere båtplass enn den anbefalte «båtbredde + 0,5 m» regelen.

Fordelen med våre skråstivere er at de er designet for å være så små som mulig, men likevel dimensjonert for å tåle mye. På denne måten tar de ikke unødig plass, og det gir mulighet for å velge å ha bare en skråstive slik at annenhver bås kan være uten. Da får du ekstra plass på de båtplassene som trenger det.

Valg av antall skråstivere vil på samme måten som valg av lengde på utrigger også avgjøres om du har seilbåt eller motorbåt. En seilbåt har mer vindfang enn en motorbåt, og det vil da være mer stabilt med to skråstivere enn med en.

Spesielt for bommer

Når det gjelder bommer så er det selve vangen som er begrensende, så her er det nok med en skråstiver uansett lengde.