Alle artikler

Hvordan kan designlysmaster skape en forskjell?

Med designlysmaster kan du skape spennende uteområder og unike atmosfærer. Denne forskjellen i atmosfæren kan i tillegg bidra til å gjøre uterommet mer attraktivt å ferdes i fordi det føles tryggere.

Designlysmaster høres i første omgang ut som noe som kun skal pryde området de står i, men kombineres estetikken med det funksjonelle kan du virkelig gjøre en forskjell i ditt neste prosjekt.

Heng med videre så gir vi deg noen tips til hvordan du kan oppnå dette.

Gjør en forskjell ved å skape trygghet

En designlysmast kan være aldri så fin, men den bør ha et større formål enn å bare være til utstilling. I uterommet er det viktig at lysmastene kan gi god belysning som skaper en følelse av trygghet. Dette er spesielt viktig i parker og andre uteområder.

Du har sikkert kommet over en park som er dårlig belyst på kvelden. Det fristet mest sannsynlig ikke å begi seg ut på å krysse denne. God belysning på den annen side gir bedre oversikt og virker umiddelbart trygghetsskapende.

På denne måten kan designlysmaster totalt endre karakteren til et uteområde og sørge for at den parken som før var skummel å gå gjennom sent på kvelden føles lysere og tryggere. Hvis lysmasten får spille sin rolle blir den et viktig tiltak som gjør et område trygt å ferdes i.

Gjør en forskjell ved å skape mer åpne omgivelser

Med bedre belysning vil det ikke bare føles tryggere, det vil også åpne opp området de lyser opp på en helt annen måte. Dette er med på å skape en mer innbydende atmosfære.

Vi mennesker er analyserende av natur, og hvis det ikke umiddelbart er mulig å få god oversikt over et område vil vi som regel unngå det. Med riktig belysning hjelper du de besøkende med å få bedre oversikt. En oversiktlig plass vil derfor føles mer trygt og virker på denne måten mer inviterende i sin karakter.

Du vil også gjøre en stor forskjell dersom du tenker helhetlig i belysningen av området. Hvis det for eksempel er snakk om en stor park, men mindre turveier, vil det igjen ikke føles spesielt trygt dersom bare veiene er lyst opp. Dette vil skape mørke områder rundt veiene der det er vanskelig å skaffe seg en full oversikt over hva som kan luske i mørket. Sørg derfor for en helhetlig belysning av omkringliggende områder og unngå på denne måten mørke områder som ikke føles trygge.

Gjør en forskjell med iøynefallende detaljer

En lekker designlysmast kan bli det som tilfører det lille ekstra til et uteområde. I designet av selve masten kan du trekke frem det estetiske og skape unike offentlige rom med en helt egen identitet. Hvis du samtidig sikrer at belysningen skaper et mer oversiktlig område vil de lekre designlysmastene virkelig få spille ut sin rolle, samtidig som de er et blikkfang.

Ved å tenke at selve designet er det som gjør at dine lysmaster kan utgjøre en forskjell vil du kunne være med på å påvirke mer gjennom dine prosjekter. Ved å trekke frem det estetiske og la lysmastene få en sentral rolle i det helhetlige bildet kan du virkelig gjøre utrolige endringer til et område. Lykkes du med dette kan du være med på å skape uteområder folk virkelig har lyst til å besøke og oppholde seg i.

Gjør en forskjell ved å skape et sted folk kan samles

Alle de ovennevnte punktene har en fellesnevner: de bidrar til å trekke flere folk til et område.

Klarer du gjennom dine prosjekter å skape trygge parker og uteområder som gir folk et sted å samles vil du virkelig kunne gjøre en forskjell. Når et område føles trygt vil det også føles enklere å hygge seg med familie og venner, det vil bli en trygg plass for barn å leke og du kan skape et fellesskap som gir noe ekstra til nærmiljøet og området.

Gjør en forskjell på dagtid

Det er fort gjort å tenke at lysmaster stort sett kun spiller ut sin rolle på kveldstid, da de skal gi lys. Med designlysmaster på den andre siden har du mulighet til å spille på både design og funksjonalitet, slik at masten ikke kun har en funksjon om kvelden og natten. Tenk at dine lysmaster også skal ha en funksjon på dagtid, ved å la belysningen bli en del av designet, slik at de gir noe ekstra når det er naturlig lys ute også.

Dette sikrer også at du gir området prosjektet ditt omfavner en helt ny identitet. Tenk altså ikke kun på hvordan selve belysningen skal være når det er mørkt, utfordre deg selv på hvordan du kan spille på funksjonalitet og samtidig gi et særpreg på dagtid med designlysmaster i ditt neste prosjekt.

Vi har stor tro på at en lysmast ikke bare er en lysmast, og at du kan utgjøre en forskjell med designlysmaster i ditt neste prosjekt. Vil du lære enda litt mer om hvordan du kan skape en forskjell? Vi har laget en nedlastbar guide der vi går enda grundigere til verks og gir deg enda dypere innsikt i hvordan ditt valg i lysmast kan utgjøre en forskjell. Last ned ved å trykke på knappen under.