Alle artikler

Hva er et bærekraftig valg i byggebransjen?

Selv om bærekraftige løsninger ikke er et nytt fenomen, har etterspørselen etter disse skutt i været over de siste årene. Men hva vil det egentlig si, og hva er et bærekraftig valg?

I følge Ipsos hevder så mye som 7 av 10 nordmenn at de synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig. Dette er en uheldig utvikling, med tanke på den økte etterspørselen og viktigheten av å ta bærekraftige valg. Denne utviklingen har også fått Forbrukerrådet til å komme på banen. De mener at informasjon til forbrukerne må bli bedre, slik at det blir enklere å ta bærekraftige og miljøvennlige valg.

Det enes med andre ord om at vi ofte har vansker med å finne riktig informasjon og at det er mye usikkerhet knyttet til nettopp det å ta et bærekraftig valg. Så hva er det egentlig som gjør et produkt bærekraftig, og hva er et bærekraftig valg i byggebransjen?

Velg produkter med lang levetid og lite vedlikehold

For at du skal kunne ta et bærekraftig valg bør du velge et produkt som både har lang levetid og lavt energiforbruk. Dette kan du være mer sikker på dersom du velger et produkt der gode råmaterialer brukes og produktet i tillegg holder høy teknisk kvalitet. Ser du etter disse to egenskapene ved et produkt vil du kunne forvente en lang levetid, i tillegg til at dette ofte fører til at det er påfølgende lavt behov for vedlikehold.

Dersom produktet har de riktige egenskapene og samtidig holder høy teknisk kvalitet, vil du kunne være mer sikker på at du tar et bærekraftig valg. Den lange levetiden kombinert med at produktet krever mindre vedlikehold sikrer også at det blir mindre reklamasjon og at produktet har mindre behov for utbyttinger i fremtiden.

For å trekke en direkte link til funnene Ipsos har gjort, samt Forbrukerrådets oppfordring som vi nevnte innledningsvis, bør du derfor se etter en leverandør som er villig til å møte deg i denne dialogen. Dette vil gi deg en langt større innsikt i produktet, og du vil derfor være mer trygg i ditt valg. Ipsos sin undersøkelse viser i tillegg at flertallet av forbrukerne i Norge i stor grad bryr seg om hvilket selskap som produserer produktene de kjøper. Vi mener dette er en positiv utvikling og en viktig holdning å ha i valg av produkt. 

Bruk produkter produsert på en miljøvennlig måte med gode råvarer

Å ta et bærekraftig valg gir ikke bare en stor fordel for prosjektene dine, men det gagner også planeten vår. Gode ​​råvarer er med på å sikre den høye tekniske kvaliteten, noe som fører til lengre levetid. Å sikre at produktene er optimalisert, altså at de kan utføre oppgaven sin uten å være overdimensjonerte, er en annen måte å minimere miljøpåvirkningen til et produkt. Dette betyr blant annet at vi kan begrense utvinningen av jordens ressurser, samtidig som transportutslippene reduseres med redusert vekt.

Klimaspørsmålet og miljøvennlige valg er noe som står høyt her til lands. Hele 60 % av den norske befolkningen oppgir at global oppvarming, klimautslipp og klimaendringer er den største utfordringen vi står overfor i Ipsos-undersøkelsen. Dette gjenspeiles også i den økte etterspørselen etter bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Her handler det også om en åpen dialog mellom forbruker og leverandør, der deklarasjoner og dokumenteringer kan vise til produktet livssyklus og hjelpe forbrukeren i veien mot et bærekraftig valg.

Kortreist med lite CO2-avtrykk

Det er ikke til å komme utenom CO2-utslipp ved produksjon, men det går an å ta valg som minimerer disse utslippene. Som forbruker bør du derfor innhente informasjon om hvor selve produktet er produsert, samt hvilken påfølgende reisevei dette gir. 

Et produkt som transporteres kortere vil også sette igjen et lavere CO2-avtrykk. Dette vil påvirke miljøet mindre enn et produkt som har lang reisevei, og vil derfor være et mer bærekraftig valg.

Skap gode uterom som gir gode oppholdsområder

Første gang begrepet bærekraftig utvikling ble brukt var i 1987. Målet den gang er det samme som i dag: Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Ved å følge de ovennevnte punktene kan du være med på å tilføre dine prosjekter nettopp dette. Samtidig mener vi også at en lysmast ikke bare er en lysmast og gjennom dine prosjekter kan du skape unike uteområder og utfylle behovet om å skape trygge og gode uterom. Vi har behov for å føle oss trygge i våre uterom i dag, og det behovet vil med all sannsynlighet ligge hos fremtidige generasjoner også.

Vi har laget en inspirasjonskatalog der du kan lese enda mer om prosjekter vi har jobbet med og hvordan våre prosesser ser ut. Vi håper den kan gi deg inspirasjon i dine neste prosjekter. Katalogen laster du ned enkelt ved å trykke på bildet under, god lesning!

Bilde for inspirasjonskatalog