Rekkverk

Sykkelstamvegen

Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes er et pionerprosjekt for en høgstandard sykkelveg. Hovedformålet er å legge til rette for at arbeidsreisende til Forus/Lura-området skal velge sykkel fremfor bil. Vik Ørsta har utviklet og levert sykkelrekkverket Perspektiv spesielt for dette prosjektet.

Sykkelstamvegen på Nord-Jæren er en høystandard sykkelveg mellom Stavanger og Sandnes. Anleggsarbeidet for første delstrekning startet i 2014, og alle tre deletappene skal stå ferdig i 2023.

Vik Ørsta har levert gang- og sykkelrekkverket Perspektiv, utviklet i samarbeid med arkitekter og konsulenter på dette prosjektet. GS-rekkverket er laget spesielt med tanke på syklistene sine behov, med design og sikkerhet som hovedelementer.

Rekkverket er levert for montering i terreng, på bruer og på betongkanter. Stolpene og rørene er varmforsinket og pulverlakkert med vår overflatebehandling CombiCoat® i fargen sort, med syrefaste nett i fire meters rammer.

Vil du vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med en av våre salgsrådgivere for utfyllende detaljer.