Rekkverk

Perspektiv

Perspektiv er vårt nyeste gang- og sykkelrekkverk hvor vi har lagt vekt på å kombinere design og sikkerhet for at syklister skal få en god opplevelse.
Rekkverket har løsninger for lange strekninger i terrenget og gode tilpasninger over bruer og i underganger. Stolper og rør er varmforsinket og pulverlakkert etter vår CombiCoat-metode, og syrefaste nett montert i 4 meters rammer.
Rekkverket er styrkeberegnet og simulert i en Quasi-static virtual tests report – Report number: R-2018-015 ver. 2 – 04.05.2018.

Last ned produktark
gang og sykkelrekkverk

Full teknisk spesifikasjon

  • Utforming Rørprofil
  • Stolpeavstand 2000 mm

Dokumenter: