Rekkverk

SafeEnd P4

SafeEnd har en smidig, smart og enkel konstruksjon med egenskapen at den tar opp all energien ved en kollisjon, uten at tilstøtende rekkverk blir deformert. Rekkverksenden er like smal som et standard rekkverk og kan derfor monteres på steder med begrenset plass. Siden SafeEnd monteres ved at et rørfundament blir slått igjennom asfalten eller grusen er det ikke behov for tunge og dyre betongfundament.

SafeEnd har lav vekt og er lett å montere og reparere/vedlikeholde. Ved reparasjon vil det ikke være behov for å stenge vegen over lengre tid. SafeEnd er en av få rekkverksender som også beskytter etter at den er påkjørt i form av at den fortsatt gir god forankring av tilstøtende rekkverk.

SafeEnd finnes i styrkeklasse P2 og P4 og fungerer også som en endeforankring.

Last ned produktark
safeend

Tekniske data

  • StyrkeklasseP4

Full teknisk spesifikasjon

  • Bevegelsesklasse (ende) Z1
  • Utbøyningsklasse (ende) Z1
  • Systembredde (ende) Z1
  • Lengde (ende) 8.5
  • Styrkeklasse P4
Se alle spesifikasjoner

Dokumenter:

Overgangsrekkverk:

Last ned godkjenning for overgang til