Jump to main content

Nyutviklet rekkverk fra Vik Ørsta

I begynnelsen av september åpnet første del av den nye Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes.
Langs sykkelvegen har Vik Ørsta levert det helt nyutviklede gang- og sykkelrekkverket Perspektiv. Dette rekkverket har syklisten i fokus og er helt nytt på markedet.

Prosjektleder Dag Rune Kalvatn og salgsleder Oddvar Myklebust viser stolt frem modellen av rekkverket utenfor hovedkontoret i Ørsta.

Pionerprosjekt

Sykkelstamvegen på Nord-Jæren er et pionerprosjekt for en høystandard sykkelveg mellom Stavanger og Sandnes. Anleggsarbeidet for den første delstrekningen startet i 2014, og kunne endelig åpne nå i september.

- Perspektiv er utviklet i samarbeid med arkitektene og konsulentene på dette prosjektet, med syklisten i hovedfokus, forteller salgssjef Oddvar Myklebust i Vik Ørsta. Vi har lagt vekt på at syklisten skal få en god opplevelse, med design og sikkerhet som hovedelementer. Resultatet har blitt et rekkverk som både ser flott ut og som fungerer sikkerhetsmessig.

"Dette er et rekkverk spesielt med tanke på syklistene sine behov"

Mange typer GS-rekkverk

Resten av sykkelvegen kommer som tre deletapper til og skal være helt ferdigstilt i 2023. Hensikten med prosjektet er å legge til rette for at arbeidsreisene til Forus-området skal velge sykkel fremfor bil, ifølge Statens Vegvesens nettsider.

- Vi har flere typer gang- og sykkelrekkverk, såkalt GS-rekkverk, fra før av i vårt sortiment. Men det unike med Perspektiv er at her er det syklistens behov og ønsker som er i varetatt i større grad enn fotgjengeren. Å være med på å legge til rette for bedre mulighet for å sykle til jobben er noe som passer godt med vår miljøprofil, sier Oddvar Myklebust.

Lang levetid

GS-rekkverket kan leveres for montering i terreng, på bruer og på betongkanter. Stolpene og rørene er varmforsinket og kan pulverlakkeres i den fargen kunden ønsker. Pulverlakkeringen skjer etter den unike CombiCoat® metoden som gir en veldig god beskyttelse mot korrosjon og slitasje og dermed gir rekkverket en lang levetid.

Vil du vite mer om rekkverket Perspektiv? Ta kontakt.