Rekkverk

E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Ny firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t mellom Kristiansand og Mandal er under bygging og første del ble åpnet høsten 2022. Strekningen er på 19 kilometer og med alle vegene som skal bygges i sammenheng med prosjektet blir det hele 18 nye bruer som skal opp.

Nye veier, med AF Gruppen som totalentreprenør, bygger den 19 km lange vegstrekningen som går gjennom Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.

Da kontrakten ble signert var dette den største totalentreprisen innen vegbygging med en ramme på 4,7 milliarder kroner.

Fremkommelighetsproblemer for tungtrafikk, dårlig trafikksikkerhet og dårlig kapasitet på den gamle vegstrekningen blir nå utbedret i prosjektet som knytter de to byene tettere sammen som bo- og arbeidsmarked.

Vik Ørsta leverer blant annet:

Vil du vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med en av våre salgsrådgivere for utfyllende detaljer.