Rekkverk

Vikafjell ledegjerde

Vikafjell ledegjerde er utviklet for å lede myke trafikanter til ønskelige krysningspunkter og for å sikre at myke trafikanter ikke går ut i sterkt trafikkert veg. Et ledegjerde hører hjemme i hektiske urbane områder hvor farlige situasjoner mellom myke trafikanter og biltrafikk kan oppstå. Et ledegjerde skal også fungere slik at det ikke fører til kritiske situasjoner ved en eventuell påkjøring.

Last ned produktark

Tekniske data

  • Styrkeklasse-

Full teknisk spesifikasjon

  • Utforming Rørprofil
  • Styrkeklasse -

Dokumenter: