Marina

Ta vare på bryggene i vinter !

Brygge- og havneanlegget trenger regelmessig ettersyn og vedlikehold, og det er gjerne på høst og vinter det blir utsatt for mest belastning. Her er noen sjekkpunkter som er viktige å gå gjennom.

Flytebrygger på sjø
Flytebrygger og utriggere – Strømpeneset, Ørsta

Sjekkpunkt for brygge:

  •  Landganger
  •  Flytebrygger
  •  Utriggere og bommer
  •  Sikkerhet
  •  Generelt

Landgang

Sjekk innfestingen på land. Dette er som regel en bolt som landgangen kan dreie rundt og det er viktig at mutteren sitter godt og at det er brukt Loctite eller annen gjengelås.

Nede mot brygga bør landgangen være sikret så den ikke forskyver seg sideveis og ramler på sjøen. Her må det også være fungerende hjul eller glideplater. Sjekk også at landgangen generelt er uten skader. Havari på en landgang skjer gjerne uten forvarsel og kan føre til kritiske situasjoner. 

Landgang til brygge.
Lett landgang med påmontert livbøye – Foto: Vasco Pinhol

Brygger generelt

Sjekk at forankringsstrekk har lik stramming og at piren generelt er rett. Husk at forankringene er slakkere på fjære sjø. Det som er viktig er at forankringen er i balanse, mindre slakke kan justeres.

Er det store ulikheter kan det tyde på at lodd eller anker har flyttet på seg. I så fall kan det være lurt å skaffe profesjonell hjelp. Sjekk at strekkavlastere og innfestinger mot land er intakt, og generelt at kjetting, sjakler og andre ståldeler ikke har for store rustangrep.

Stålbrygger

Følg leverandørens FDV-anvisninger. Størst belastning er det som regel på innfestingspunkt til forankringen og i bryggeskjøtene. Har bryggen ujevn flytehøyde kan det tyde på at pontonger er defekte eller at det har trukket inn vann. Kontakt i så fall leverandøren for råd.

Sjekk at bryggdekket er helt og uten skader, og at innfestingen av dekket er som den skal.

Stålbrygger og utriggere på sjø
Håvoll Småbåtlag, Rjånes, Ørsta kommune

Betongbrygger

Betongbrygger er vanligvis sammenkoblet med kort wire (kun over skjøten) eller lang wire over flere brygger. Den siste er oppspent med hydraulisk jekk. I begge tilfeller ligger det en buffer mellom bryggene. Wirekoblingene er vanskelige å inspisere, men generelt må de skiftes med jevne mellomrom avhengig av hvor værutsatt lokasjonen er. Typiske intervaller vil kunne være fra under 5 år til over 10 år.

Typiske tegn på wirebrudd er at piren blir skjev og at det blir større åpninger mellom bryggene og at greasekopp/bakplate i enden av bryggepiren er løs. Wirebrudd i en pir vil være kritisk under uvær, og det er derfor viktig å få dette utbedret så fort som mulig. Ta av plater over forankringsbrønner og sjekk tilstand på låsepinner og kjetting.

Ørsta Futura anlegg, Loen Båtlag, Foto Vasco Pinhol
Ørsta Futura marinaanlegg – Foto: Vasco Pinhol

Utriggere og bommer

Følg leverandørens FDV-anvisninger. Sjekk at innfesting til brygge er som den skal og uten skade eller slitasje. Sjekk flytehøyden. Flyter den lavt er det tegn på at pontongen er defekt eller skadet. Sjekk at gangbane er hel og skadefri og at innfestingen er som den skal, og at vanger og fortøyningspunkt er uten deformasjoner eller skader.

Sjekk også at forholdet mellom båtstørrelse og utriggerlengde er som forutsatt og iht. leverandørens forutsetninger. Som en tommelfingerregel bør utriggerens lengde minimum være rundt 80 % av båtens lengde. Båtfortøyninger skal være uten sjakler og med strekkavlastere, med to punkt framme og to bak. I tillegg anbefales det springfortøyning som hindrer bevegelse i båtens lengderetning. I tomme båser må det alltid strammes over tau. Sjekk at fendere er hele og uskadet, og at løse fendere benyttes der det er nødvendig.

Anbefalte illustrasjoner
Illustrasjon av anbefalt avstand mellom brygger, samt båt og utriggere.

Utriggerne bør stormsikres ved utsatte marinaer når det er meldt kraftig uvær, og kan uansett med fordel bindes sammen når de ikke er i bruk ved at man knyter et tau stramt mellom de ytre fortøyningspunktene.

Illustrasjon – stormsikring av utriggere.

Sikkerhet

Sjekk generelt at redningsstiger er intakte og synlige. Det bør også vurderes om antall og plassering av redningsstiger er tilstrekkelig. Husk at det skjer flere drukningsulykker fra brygge enn fra båt. Det finnes ingen standardiserte krav på dette, men en tommelfingerregel på stige for hver 15-20 meter eller hver 3.-5. båtplass er et godt utgangspunkt. 

Classic utrigger med badestige på sjø
Classic gangbar utrigger med badestige – Strømpeneset, Ørsta. Foto: Vasco Pinhol

Generelt

Vi anbefaler at alle foreninger, klubber og marinaer har et systematisk og dokumentert vedlikeholdsprogram for bryggene sine. Enten i egen regi, for de som har ressurser til det, eller fra en leverandør som tilbyr dette. Har du en vedlikeholdsplan og kan dokumentere at den følges, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og forhandle prisen på havneforsikringen med det som utgangspunkt.

Husk å alltid ta en ekstra sjekk på anlegget før og etter storm og annet ekstremvær.

Arbeidsbil til service- og monteringsteam

Et helt problemfritt marinaanlegg

Regelmessig ettersyn og vedlikehold av marinaanlegg er viktig. Vi tilbyr ettersynsavtaler på forespørsel.

Les mer