Marina

Vågen Eiendom AS – Myre i Vesterålen

Stemningsfullt på himmelen i nord. Endelig har vi fått testet det snøfrie gangfeltet på flytebryggene til Vågen Eiendom AS. Det snøfrie gangfeltet sikrer trygg ferdsel på bryggene.

Anlegget består av

  • Flytebrygger i betong
  • Ørsta Futura utrigger og bommer
  • Landgang
  • Tilleggsutstyr

Betongbrygger, landgang og gangbare utriggere er levert med sklisikkert gitterristdekke som sikrer trygg ferdsel på anlegget.

Kunde: Vågen Eiendom AS                                                                                                          Sted: Myre, Nordland fylke

 

Se flere av våre referanseanlegg