Marina

Gjør bryggen klar for sesongstart

For at flytebryggen din skal ha lengst mulig levetid er det viktig å se til den jevnlig. En god kontroll bør gjøres før hver sesong og vil avdekke hva det er behov for av vedlikehold. En brygge som blir godt tatt vare på er en tryggere brygge å bruke.

Skattøra Marina AS - Tromsø
Skattøra Marina AS – Tromsø

Hvordan kontrollere en betongbrygge

Start med å sjekke spennwiren som holder bryggen fast. Dersom det er unormal bøy på bryggepiren, eller enkelte av skjøtene har unormal stor åpning, kan det tyde på at det er wirebrudd. Da må spennwiren skiftes. Se også til at greasekoppene, som skal beskytte wirelåsene i hver ende av piren, sitter som de skal.

For å sjekke tilstanden på kjettingene åpner du lokkene i ankerbrønnene. Vær obs på at kjetting korroderer raskest der den bryter vannflata.  Vurder om det er behov for etterstramming, dette må gjerne til på nye anlegg etter at lodda har fått satt seg.

Se over at landfeste og strekkavlastere fungerer som de skal. Ved slitasje eller skade på trefendere må disse byttes ut og dersom du har bryggevange er det viktig å se til at mutterne på stag er stramme.

Flytebrygger i stål med utriggere
Kilen Båthavn – Ørsta Futura™ stålbrygger med tredekke

Hvordan kontrollere en stålbrygge

Start med å vurdere om stålbryggene flyter rett. Ser du ujevnheter kan det være at dreneringshulla i pontongene har gått tette og må stikkes eller bores opp igjen. Dersom det er mye groe på pontongene vil dette gå utover oppdriften. Vi anbefaler derfor at du skraper pontongene hver vår. Noen tar bryggene på land hver høst pga. isforhold. Da er det lurt å høytrykkspyle pontongene.

Se over bryggekoblinger og se etter slitasje. Kanskje bør noe skiftes? Se til at landstrekkfesta er som de skal.

Sjekk over at dekket er intakt. Kanskje trengs det en vask? Og er dekket fortsatt godt festet? Det kan være at boltene som holder tredekket bør etterstrammes.

Hvordan sjekke utriggere og bommer

Se først etter om utriggerne flyter for lavt. Det kan være (som på stålbryggene) at dreneringshulla i pontongene har gått tette og må stikkes eller bores opp igjen. Dersom det er mye groe på pontongene vil dette gå utover oppdriften. Vi anbefaler derfor at du skraper pontongene hver vår.

Se over fortøyningspunkter og fendring. Gå over hengsler for å se etter slitasje og om boltene må strammes.

Se til at dekket er fritt for skader og det er godt festet. Kontroller at avstivere og kryss-stag i underkant av utriggeren er intakte.

Marinaanlegg med betongbrygger og utriggermateriell på sjø
Marinaanlegg med Classic betongbrygger og Ørsta Futura™ utriggermateriell – Åsvika Utvikling, Risør

Hvordan etterse en landgang

Sjekk at landgangen vandrer i glideskinnene. Har den kommet ut av disse kan det bety at noe har skjedd med forankringen. Hjul og glideklosser er ofte deler som er utsatt for slitasje og må kanskje skiftes ut..

Kontroller landgangsbolt, svingplate og muttere sitter godt. Se til at dekket er fritt for skader og godt festet.

Ulstein Marine Technology - bryggeanlegg med landgang og port
Ulstein Marine Technology – bryggeanlegg med landgang og port

Husk tilleggsutstyret

Sjekk at tilleggsutstyr som vannpost, strømsøyler, lysmast og stiger m.m. fungerer som de skal.
Se til at livbøye og brannslukker er på plass.

Gangbar utrigger, Classic, med stige
Gangbar utrigger, Classic, med bade- og redningsstige

Trenger du hjelp?

Synest du det er vanskelig å vite hva du skal se etter? Eller ønsker du en autorisert kontroll av bryggen? Da kan du benytte deg av Vik Ørstas Ettersynsavtale.

Ettersynsavtalen er en kontroll av anlegget som fører til en rapport med anbefalinger til utbedring. Det blir deretter opp til dere å vurdere hvilke av punktene i rapporten som skal utbedres.

Arbeidet utføres av kompetente, autoriserte montører, som vet hvordan utstyret skal vedlikeholdes og som kun benytter originale deler. Dette sikrer optimalt vedlikehold av marinaanlegget. Marinaanlegget vedlikeholdes derfor alltid i henhold til Vik Ørsta sine gjeldende forskrifter og anbefalinger.

Last ned produktark.

Vil du høre mer?

Ettersynsavtalen er landsdekkende og arbeidet utføres av autoriserte montører. Ta kontakt for tilbud.