Lysmast

Teknisk informasjon

Lysmastene våre blir produsert i lysmastfabrikken vår i Ørsta på Sunnmøre.

Dimensjonering av lysmaster

Alle lysmaster er dimensjonert iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. I denne standarden er det utarbeidet en fylkesvis liste over gjeldende referansevindhastigheter (Vref) for alle kommuner i landet. Dimensjonerende for lysmastene er vindeksponert flate (m²) til den armaturen som skal benyttes og referansevindhastigheten (m/s) i den aktuelle kommunen.

Tabellen «maks armaturflate» i vår produktkatalog viser største tillatte vindflate i m² som masten er dimensjonert for i de ulike referansevindhastighetene. De samme verdiene finnes også under tekniske spesifikasjoner på hver enkelt lysmast sitt produktdatablad.

Produksjon av lysmaster

Lysmastene er produsert av operatører sertifisert iht. NS-EN ISO 9606-1:2003.

Materialkvalitet

  • Sylindriske stålrør er helsveist og i kvalitet S355.
  • Koniske rør er helsveist og i kvalitet S235.
  • Fotplater er minimum i kvalitet S355.
  • Fundamentbolter er i kvalitet 8.8 eller B500NC.
  • Gjengestifter er i syrefast kvalitet A4.
  • Innstøpingsgods, festemateriell i syrefast kvalitet A4-80.

Delte lysmaster

For å lette transport og lagring, blir alle standard avtrappede lysmaster med totallengde over 6,5 m levert i delt utførelse. Dette gir kortere leveringstid og større fleksibilitet ved utforming av mastetopper o.l. Alle koniske lysmaster leveres i en lengde.
Masteskjøten er utprøvd i en årrekke i værharde strøk og monteringen skjer enkelt og raskt med tre syrefaste gjengestifter. Delte lysmaster er merket med D i artikkelnummer.