Jump to main content

Dokumentsenter

Her kan du lese mer om våre produkter og laste ned dokumentene du trenger.

Garanti

Produktgaranti

5 års garanti mot fabrikasjonsfeil på stålmaster og stålfundament.
2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på ElQuick koblingsutstyr.
Garanti på øvrig utstyr er etter produsents garantibetingelser.

Garantien gjelder innenfor bruksområdet. Eventuell erstatning begrenses oppad til enkeltdelers verdi i henhold til våre standard salgs- og leveringsbetingelser. Det blir forutsatt at skadde deler skiftes umiddelbart.

>> Les mer og last ned vårt garantibevis

LEVERINGSBETINGELSER
Les våre leveringsbetingelser her.

 

TEKNISK INFORMASJON

 

CE-MERKING
Last ned våre CE-sertifikat.

 

MONTERINGSANVISNINGER
Last ned våre monteringsanvisninger her.