Lysmast

NE-master

NE-master er utstyrt med et Roll-Off ledd (avskjæringsledd) som løser ut ved en påkjørsel. Dette gjør at kjøretøyet vil fortsette med normalt små skader, men med noe redusert fart. NE-master skal monteres med koblingsluke vekk fra veibane for å ivareta korrekt funksjon av Roll-Off leddet.

Produktsøk er midlertidig utilgjengelig.