Lysmast

HE-master

HE-master skal kunne fange opp kjøretøyet med en kort og myk retardasjon. Masten deformeres ved påkjørselen og kjøretøyet vil som regel stanse helt eller få betydelig fartsreduksjon. Alle våre HE-master er testet og godkjent i et system sammen med Ørsta HE-fundament. Fundament og mast må monteres etter monteringsanvisning slik systemet er fullskalatestet og godkjent.

Våre HE-master

Produktsøk er midlertidig utilgjengelig.