Avtrappet mast 10,0 m nedstikkAvtrappet mast 3,0 m nedstikkAvtrappet mast 3,5 m nedstikkAvtrappet mast 4,0 m nedstikkAvtrappet mast 4,5 m nedstikkAvtrappet mast 5,0 m nedstikkAvtrappet mast 6,0 m nedstikkAvtrappet mast 3,0 m nedstikkAvtrappet mast 7,0 m nedstikk