Jump to main content

Veg-og brurekkverk

Vik Ørsta er en ledende leverandør av veg- og brurekkverk. Vi leverer løsninger med høy kvalitet, god design og lang levetid, og alle våre produkter er testet i henhold til gjeldende europeiske normer.

Våre produkter

Type  
Vik CC4 - W3  N2 · W3 · A 
Vik CC2 - W3 N2 · W3 · A 
Vik EP CC4 N2 · W2 · A 
Vik EP CC4 H1 · W3 · A 
Vik CC2 - W3 Star MC-rekkverk N2 · W3 · A
 Vik Veg H2 H2 · W4 · B
 Monoline CC2 og CC4 N2 · W4/W5 · A
Vik Midtrekkverk  N2 · W4 · A
Ørsta vegrekkverk N2 · W4 · A
Sicuro Classic, CC2 N2 · W4 · A
Sicuro Classic, CC4 N2 · W6 · A
Safeline vegrekkverk, ensidig N2 · W5 · A
Safeline vegrekkverk, tosidig N2 · W5 · A
Sicuro ARC H2 · W2 · B
Ørsta Brurekkverk H2 · W2 · B
Safeline Brurekkverk H2 · W2 · B
Vik SVV2 H2 · W1 · B
Vik SVV1 H2 · W4 · B
 Vik-P cc4 N2 · W7 · A
Vik CC4 N2 · W5 · A
Vik CC2 N2 · W4 · A
Trend P4 SS P4 Z2 X1Y1
Trend P2 SS4 P2 Z2 X1Y1
Euro -ET P4 Z1 X1 Y2
SafeEnd P4 P4 Z1 X1 Y2
SafeEnd P2 P2 Z2 X1 Y1
Vikafjell GS - rekkverk