Vik EP N2 CC6

N2 / W4 / A

Vik-EP er Vik Ørsta sitt nye ensidige skinne-vegrekkverk som også dekker flere ytelse klasser og bruksområder. Rekkverket har liten arbeidsbredde og er utviklet for også å dekke nye krav til midtrekkverk på norske motorveier. Vik-EP benyttes da på begge sider av midtrabatten som frigjør mer av arealet mellom. Benyttet som siderekkverk har det meget lav arbeidsbredde og er også godkjent i en klasse over det som vanligvis er kravet i Norge. Vik-EP er godkjent i klasse N2, H1 og L1.

Tekniske spesifikasjoner

Styrkeklasse N2
Arbeidsbredde W4
Skadeklasse A
Høyde 750 mm
Bredde 180 mm
Stolpeavstand 6000 mm
Forankring Løsmasse
CE Sertifikat Ja

Nedlasting

Teknisk dokumentasjon