Vik EP H1 CC4

H1 / W3 / A

Vik-EP er Vik Ørsta sitt nye ensidige skinne-vegrekkverk som også dekker flere ytelse klasser og bruksområder. Rekkverket har liten arbeidsbredde og er utviklet for også å dekke nye krav til midtrekkverk på norske motorveier. Vik-EP benyttes da på begge sider av midtrabatten som frigjør mer av arealet mellom. Benyttet som siderekkverk har det meget lav arbeidsbredde og er også godkjent i en klasse over det som vanligvis er kravet i Norge. Vik-EP er godkjent i klasse N2, H1 og L1.

Tekniske spesifikasjoner

Styrkeklasse H1
Arbeidsbredde W3
Inntrengingsklasse VI5
Skadeklasse A
Høyde 750 mm
Bredde 182 mm
Stolpeavstand 4000 mm
CE Sertifikat Ja