Vik cc2 - W3 with Star MC

N2 / W3 / A

Tekniske spesifikasjoner

Styrkeklasse N2
Arbeidsbredde W3
Skadeklasse A
Høyde 700 mm
Bredde 180 mm
Stolpeavstand 2000 mm
Forankring Løsmasse
CE Sertifikat Ja
Snøklasse 3
Hastighetsklasse C60
Skadeklasse II
Arbeidsbredde for MC-beskyttelsesystemet 0,4 m
Maks hodeskade (HIC36) 487
Testlengde for MC-beskyttelsesystemet 74 m
Avstand fra bakken 0,04 m
Avstand melom MC-beskyttelsesystemet og rekkverkssys temet 0,22 m
Laveste nivå for rekkverkets langsgående element 0,38 m
Stolpeavstand for MC-beskyttelsesystemet 2 m

Nedlasting

Teknisk dokumentasjon