Jump to main content

Seminar

Vik Ørsta tilbyr seminar om rekkverk og bruk av rekkverk i henhold til gjeldende regelverk. Seminaret går over ca. fire timer og har som formål å øke kunnskap og forståelse for bruk av rekkverk.

Det blir lagt vekt på de viktigste emnene i rekkverksnormalen. Seminarets faglige innhold bygger på Statens vegvesen sin håndbok "N101 Rekkverk og vegens sideområder" samt ny veileder "V160".

Seminaret omhandler hvilke krav rekkverksnormalen setter og tar for seg konkrete eksempler knyttet opp mot disse. Det blir også en gjennomgang av regelverket knyttet opp til ulike dokumentasjonskrav for de ulike produkttypene.

Målgruppen for seminaret er alle som jobber med sikkerhet langs veien, for eksempel konsulenter, rådgivere, entreprenører, montører og Statens Vegvesen. Erfaringsmessig blir det ofte stilt spørsmål om saker knyttet til lokale utfordringer. Det er også mange spørsmål i forhold til pågående eller planlagte prosjekter. Vi kan tilpasse seminaret dersom det er særskilte problemstillinger dere ønsker å ta opp.

Agenda for et standard seminar er:

 Generelle krav
 Alternative løsninger til rekkverk og støtputer
 Myndighet til å fravike krav
 Krav til dokumentasjon av vegutstyr
 Beregning av sikkerhetssoner og behov for rekkverk
 Ved fallende og stigende terreng, farlige sidehinder
 Krav om rekkverk samt nød og driftsåpninger i midtdeler
 Forvalg av rekkverk
 Rekkverkslengder og avslutninger
 Utfordringer i nærområdet

Detaljer rundt et ønsket Vik Ørsta-seminar kan avtales direkte med seminaransvarlig Ola Svendsen på e-post ola.svendsen@vikorsta.no eller t-913 91 471.