Jump to main content

Prosjektreferanser: Veg-og brurekkverk

Sykkelstamvegen E39 Stavanger - Sandnes

Foto: Dag Rune Kalvatn/Vik Ørsta

Sykkelstamvegen E39 er et pionerprosjekt for en høgstandard sykkelveg mellom Stavanger og Sandnes. Perspektiv gang- og sykkelrekkverk er utviklet i samarbeid med arkitekter og konsulenter i prosjektgruppen for E39 Sykkelstamvegen Stavanger – Sandnes.

Gang-og sykkelrekkverk: Perspektiv
Du kan lese mer og se kart over området hos Statens Vegvesen.

Prosjektet åpnet høsten 2020 og skal være helt ferdigstilt i 2023.

Ryfast-prosjektet

Foto: www.tunneltech.com

Ryfylketunnelen er verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen består av to løp på 14,4 km og er på det dypeste 292m under havoverflaten. Vik Ørsta har hatt leveranser til prosjektet over flere år og har levert følgende produkter:

Brurekkverk: Ørsta Brurekkverk og Sicuro Arc 
Midtrekkverk: Monoline
Vegrekkverk: Ørsta veg, Sicuro Classic, Safeline veg
Gang-og sykkelrekkverk: Vikafjell

Prosjektet åpnet høsten 2019 / våren 2020.

E18 Rugtvedt - Dørdal

Foto: bygg.no

E18 Rugtvedt – Dørdal er en av landets mest trafikkerte veier i sommerhalvåret, og denne strekningen i Bamle i Telemark er nå blitt en moderne 16 kilometer lang motorvei. Vik Ørsta AS leverte bru- og midtrekkverk til prosjektet.

Ørsta Brurekkverk                 4.000 m.
Vik H1 Midtrekkverk            1.500 m.

Prosjektet åpnet høsten 2019.

 

E18 Tvedestrand – Arendal

E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder er en 22 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t, og er Nye Veier sitt første motorveiprosjekt. Vik Ørsta har levert vegrekkverk til den nye firefelts motorveien mellom Tvedestrand og Arendal

Vik-W3 CC4 (N2)             26.000 m
Vik-EP H1-W3 CC4          36.500 m

Prosjektet åpnet våren 2019. 

Vekaransalmi Bro

Photo:Jetro Matilainen / FTIA

Vik Ørsta har levert brurekkverk til Finlands femte lengste bro. Vik Ørsta har i samarbeid med sitt søsterselskap i Finland levert 1.300meter med Ørsta Brurekkverk Type BR3 til Vekaransalmi bru. Rekkverket har en overflatebehandling med varmforsinking og pulverlakkering i to farger etter vår CombiCoat-metode.

Prosjektleder Pauli Kukkonen i Saferoad Finland sier følgende om prosjektet: "Vekaransalmi bru er plassert i finsk kulturarv og det er tatt hensyn til naturen rundt hele prosjektets livssyklus. Ørsta Brurekkverk er kjent for å kombinere estetikk og sikkerhet og dette var viktige egenskaper ved valg av brurekkverk".

Prosjektet åpnet høsten 2019.  

Hålogolandsbrua

Foto:Vidar Moløkken/Multilux AS

Hålogalandsbrua er Norges nest lengste hengebru med en totallengde på 1.533 m og et spenn på 1.145 m.Brua er også stor i internasjonal målestokk, og er den 4. største i Skandinavia og den 6. største i Europa. Vik Ørsta har levert brurekkverk og støyskjerm til Hålogolandsbrua.

Ørsta Brurekkverk 2000 m 
Støyskjerm 220m

Prosjektet åpnet høsten 2018. 

Loftesnesbrui

Foto:Bettina Gerti Gross/PNC

Loftesnesbrui i Sogndal har en design og lyssetting som har gjort seg bemerket utenfor Norge sine grenser. Loftesnesbrui ble nominert til finalen under European Steel Bridge Awards, og vant den prestisjetunge folkets pris. Vik Ørsta har levert Ørsta Brurekkverk til prosjektet.

Vik Ørsta leverte 800 meter av Ørsta brurekkverk til Loftesnesbrui.

Prosjektet åpnet høsten 2017.

E6 Frya - Sjoa

Foto: Vidar Moløkken/Fritt Fall Foto og Design

E6 Frya – Sjoa er en 33 kilometer lang vegutbygging gjennom Gudbrandsdalen. Dette er et av Norges største prosjekt, og har en utforming som gir alle en god og forbedret opplevelse. Vik Ørsta leverte veg- og brurekkverk til prosjektet.

Safeline Brurekkverk - 5.000 m.
Ørsta Vegrekkverk - 27.000 m.
Monoline Midtrekkverk - 22.000 m.

Prosjektet åpnet høsten 2016.