Jump to main content

Ledende leverandør av veg-og brurekkverk

Vik Ørsta er en ledende leverandør av veg-og brurekkverk. Vi leverer løsninger med høy kvalitet, god design og lang levetid, og alle våre produkter er dokumentert i henhold til gjeldende nasjonale normer.

Øk din kunnskap om rekkverk

Vi tilbyr seminar om rekkverk og bruk av rekkverk i henhold til gjeldende regelverk. Seminaret går over ca. fire timer og har som formål å øke kunnskap og forståelse for bruk av rekkverk.

>> Les mer og book ditt seminar her

Simuleringstjenester

Vik Ørsta tilbyr simuleringstjenester innen veg-og brurekkverk


>Kontakt

Nye rekkverksprodukt fra Vik Ørsta

Vik Ørsta har videreutviklet SafeLine familien og har nå to nye vegrekkverk på markedet.

SafeLine-M er ett nytt kompakt, modulert midtrekkverk som er spesielt designet for nordiske krav. Det kombinerer runde profiler, transparent design og lav arbeidsbredde. SafeLine-M er godkjent i klassene N2, H1 og L1 og blir levert med forhåndsmonterte deler for å gjøre installasjonen mest mulig effektiv. Les mer om SafeLine-M

SafeLine-R er ett nytt kompakt ensidig modulert rørrekkverk som er spesielt designet for nordiske krav. Rekkverket er konstruert med nye innovative løsninger. Det kombinerer runde profiler, transparent design og lav arbeidsbredde. SafeLine-R er godkjent i klassene N2 og H2. 

Perspektiv - vårt nye gang-og sykkelrekkverk

Sykkelrekkverket er utviklet i samarbeid med arkitekter og konsulenter i prosjektgruppen for E39 Sykkelstamvegen Stavanger – Sandnes.

Det er lagt vekt på å kombinere design og sikkerhet for at også syklister skal få en god opplevelse. Rekkverket har løsninger for lange strekninger i terrenget og gode tilpassinger over bruer og i underganger.

> Les mer om Perspektiv

Vekaransalmi bro - Foto:Jetro Matilainen / FTIA

Vekaransalmi bro - Vik Ørsta har levert brurekkverk til Finlands femte lengste bro

Vik Ørsta har i samarbeid med sitt søsterselskap i Finland levert 1.300meter med Ørsta Brurekkverk Type BR3 til Vekaransalmi bru. Rekkverket har en overflatebehandling med varmforsinking og pulverlakkering i to farger etter vår CombiCoat-metode.

Prosjektleder Pauli Kukkonen i Saferoad Finland sier følgende om prosjektet:
"Vekaransalmi bru er plassert i finsk kulturarv og det er tatt hensyn til naturen rundt hele prosjektets livssyklus. Ørsta Brurekkverk er kjent for å kombinere estetikk og sikkerhet og dette var viktige egenskaper ved valg av brurekkverk".

Prosjektet åpnet høsten 2019.  

> Se flere av våre referanseprosjekt

Foto: Nye Veier

Vik Ørsta har levert bru-og midtrekkverk til  E18 Rugtvedt – Dørdal.

E18 Rugtvedt -Dørdal er en av landets mest trafikkerte veier i sommerhalvåret, og denne strekningen i Bamle i Telemark er nå blitt en moderne 16 kilometer lang motorvei. 

Ørsta Brurekkverk               4.000 m.
Vik H1 Midtrekkverk           1.500 m.

Prosjektet åpnet høsten 2019.

> Se flere av våre referanseprosjekt