Rekkverk

Seminar

Vi tilbyr seminar om rekkverk og bruk av rekkverk i henhold til gjeldende regelverk. Seminaret går over ca. fire timer og har som formål å øke kunnskap og forståelse for bruk av rekkverk.

Seminarets faglige innhold bygger på Statens vegvesen sin håndbok «N101 Rekkverk og vegens sideområder» samt ny veileder «V160». Det blir lagt vekt på de viktigste emnene i rekkverksnormalen.

Seminaret omhandler hvilke krav rekkverksnormalen setter og tar for seg konkrete eksempler knyttet opp mot disse. Det blir også en gjennomgang av regelverket knyttet opp til ulike dokumentasjonskrav for de ulike produkttypene.

Målgruppen for seminaret er alle som jobber med sikkerhet langs veien:

  • konsulenter
  • rådgivere
  • entreprenører
  • montører
  • Statens Vegvesen

Erfaringsmessig blir det ofte stilt spørsmål om saker knyttet til lokale utfordringer. Det er også mange spørsmål i forhold til pågående eller planlagte prosjekter. Vi kan tilpasse seminaret dersom det er særskilte problemstillinger dere ønsker å ta opp.

Agenda for et standard seminar er:

• Generelle krav
• Alternative løsninger til rekkverk og støtputer
• Myndighet til å fravike krav
• Krav til dokumentasjon av vegutstyr
• Beregning av sikkerhetssoner og behov for rekkverk
• Ved fallende og stigende terreng, farlige sidehinder
• Krav om rekkverk samt nød og driftsåpninger i midtdeler
• Forvalg av rekkverk
• Rekkverkslengder og avslutninger
• Utfordringer i nærområdet

Avtale seminar?

Har du spørsmål eller ønsker å avtale et seminar om rekkverk? Ta kontakt.