Jump to main content

Sponsing

Vik Ørsta sponser lokale frivillige lag og organisasjoner i Ørsta og Vik i Sogn, eventuelt i omliggende kommuner ved interkommunale tiltak eller fritidstilbud. 

I hovedsak ønsker vi å legge til rette for aktivitet for barn og ungdom. Den frivillige innsatsen gjør bygdene våre mer attraktive.  

Vi deler ut sponsormidler en gang per år. Fristen for å søke er 1. februar og tildeling skjer medio mars.

Søknad sendes på e-post til nina.fuglebakk@vikorsta.no