Jump to main content

Resirkulert plast til tunnelsikring

Kortreist resirkulert plast fra norsk oppdretts- og fiskerinæring blir nå til nye, grønne plastrør som gjør sikringsboltene enda mer miljøvennlige. Det passer godt til en bedrift som er lidenskapelig opptatt av miljø og bærekraft.

Grønn CT-bolt

Leder for avdeling berg i Vik Ørsta Per Svein Krøvel har stor tro på grønn satsing

Vik Ørsta har levert sikringsbolter helt siden 1975, og har utviklet flere typer bergsikringsprodukter siden den gang. Nyvinningen med resirkulerte grønne injeksjonsrør er kommet frem etter samarbeid med bedriften Pla-Mek.

Innovativt og miljøvennlig

Leder på avdeling berg i Vik Ørsta, Per Svein Krøvel kan melde om gode tilbakemeldinger etter at produktet har vært testet ute i markedet. – Vi er opptatt av at våre produkter skal skape et minst mulig klimaavtrykk, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten som vårt varemerke står for. Da passer det perfekt at en lokal bedrift tenker innovativt og gjør oss enda mer miljøvennlig.

Det første store prosjektet til å få teste de grønne boltene var Nordøyvegen på Longva, og boltene fungerer akkurat som de skal. Økt etterspørsel etter dokumentasjon på miljø og bærekraft i anbudskonkurranser er et godt tegn på at dette er noe som det blir mer fokus på i fremtiden.

Kortreist råmateriale

Pla-Mek produserer sprøytestøpte og ekstruderte plastprodukter for industrien, og har brukt resirkulert plast i sin produksjon i mange år allerede. At fabrikken deres ligger knappe 60 km unna fabrikken til Vik Ørsta er i seg selv med på å gjøre produktet bærekraftig.

- Plastmaterialet er også kortreist, forteller salgsleder i Pla-Mek Kai Roger Bjørdal.  Det er gjenvunnet i Trøndelag og kommer fra tauverk fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.  Utrangerte oppdrettsmerder, tauverk og plastdunker er noe av det som blir samlet inn som råstoff. Plastavfallet blir kvernet og så levert til oss som granulat og brukt som råvare i produksjonen av plastrør til Vik Ørsta.

Fremtidsretta produkt

For Vik Ørsta er de grønne plastrørene siste tilskudd i en produksjon som har som mål å være mest mulig miljøvennlig.
- Vi har rustet oss for fremtiden ved å utarbeide EPD på alle våre produkt. En EPD viser produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen og viser hvor lite miljøavtrykk våre produkt etterlater seg sammenlignet med importerte varer. Automatisert fabrikk i Norge, resirkulert stål fra Mo i Rana og nå grønne injeksjonsrør fra Pla-Mek er med på å gjøre oss til det beste valget. Dette, sammen med kompetansen vi har opparbeidet oss siden 1975, har vi stor tro på, sier Per Svein Krøvel.

grønne rør fra pla-mek

Grønne injeksjonsrør produsert av resirkulert plast fra norsk oppdretts- og fiskerinæring

CT-bolt Nordøyvegen

CT-bolt med grønne injeksjonsrør klar til bruk på Nordøyvegen