Jump to main content

QR-kode for å gjøre monteringen av Ørsta-fundament enklere

QR-kode på alle typer Ørsta-fundament sikrer nå at maskinføreren som skal gjøre jobben enkelt finner monteringsanvisningen. Nå er det ikke lenger slik at monteringsanvisningen ligger igjen på anleggskontoret eller ikke er å finne når den skal brukes. Ved hjelp av telefonen kan entreprenøren enkelt lese av koden og få monteringsanvisningen på sin telefon eller sitt nettbrett.

QR kode på fundamentet

Katrin Vinjevoll og Torbjørn Melle har stor tro på at lett tilgjengelig informasjon gjør jobbhverdagen enklere langs vegen

Vik Ørsta har levert egenproduserte stålfundamenter i 40 år og har god kunnskap om hvordan produktene skal plasseres i terreng for å fungere optimalt. Nå tar de i bruk nye digitale metoder for å nå ut med riktig informasjon til riktig person.

Positive tilbakemeldinger

- Nå har vi testet dette en stund, og bare fått positive tilbakemeldinger forteller salgskonsulent på avdeling lysmast Katrin Vinjevoll. Det ser ut til at dette er en god måte å nå ut til den personen på anlegget eller langs vegen som trenger det, og ikke til de som sitter inne på ett kontor og bestiller produktet.

Siden det er noe ulik montering av fundamentene alt ettersom hvilken type det er hadde salgsavdelingen en del spørsmål om hvordan fundamentet skulle settes riktig i bakken. Etter å ha «brainstormet» en stund kom de frem til at å merke fundamentet direkte ville være den beste løsningen. En klistrelapp med illustrasjon av riktig montert fundament og QR-kode med link videre gjør at hvert fundament gir mulighet til å finne korrekt informasjon om montering.

Ved hjelp av mobilen

- Nå kan entreprenøren enkelt lete frem mobiltelefonen sin, scanne koden og lese monteringsanvisningen. Her finner de alt de trenger av opplysninger om fundamenttype, de ulike monteringskravene for ulike lysmasttyper, tilbakefyllingsmasse osv. forteller salgsingeniør Torbjørn Melle. Da trenger ikke montøren være usikker, og vi sikrer at fundamenteringen til lysmastene langs vegen blir gjort korrekt. Så lenge fundamentene er riktig forankret vil det sikre at lysmastene står stabilt og korrekt uten å bli påvirket av vind og tele.

Kontinuerlig forbedring

- Vi har hele tiden et stort fokus på at monteringanvisningene våre skal være så gode og lette å forstå som mulig. Dette jobber vi med kontinuerlig i samarbeid med våre kunder og etter direkte tilbakemeldinger fra brukerne. Det er noe i vi setter enormt pris på og verdsetter høyt i vårt arbeid for å hele tiden forbedre oss, presiserer Katrin Vinjevoll.

Helt siden tidlig på åttitallet har det blitt montert Ørsta-fundament av ulike typer rundt om i landet vårt. Da sier det seg selv at det er viktig at dette blir gjort korrekt. I Vik Ørsta er det kort veg mellom salgsavdelingen og produksjonen som gjør det mulig å få til en slik forbedring av produktet.

-At hele produksjonslinjen alltid er opptatt at vi skal levere fra oss det beste produktet gjør at vi kan få til slike smarte løsninger for kunden vår, avslutter Torbjørn Melle.

Har du spørsmål om fundamentering? Ta kontakt her.

QR kode på Ørsta-fundament

Illustrasjon av riktig montering sammen med QR-kode for mer informasjon er festet på alle Ørsta-fundament

Ørsta fundament til lysmast

Hele Ørsta-fundament familien med merking på