Jump to main content

Saferoad samler kompetansen og oppretter Vik Ørsta Design

Fra januar 2021 er Stolper AS videreført som Vik Ørsta Design. Med dette samles all kompetansen på lysmaster, gatelys og lysstolper i Saferoad Norge i Ørsta.
- Dette har vi gledet oss til å kunne fortelle til bransjen, forteller Kjetil Nesset som er senior vice president i Saferoad Light Poles and Masts. På hovedkontoret til Vik Ørsta er det en unik kompetanse når det kommer til lysmaster, og det å få samle den siste biten er noe vi har sett frem til.

Tehomet

Kjetil Nesset og Andreas Standal er glade for å kunne tilby et enda bredere spekter av lysmaster til Vik Ørstas kunder.

Alle materialer

Vik Ørsta har vært ledende leverandør og produsent av lysmaster helt siden 1957, med egenproduserte lysmaster i stål fra fabrikken i Ørsta. Stolper AS har solgt både standardstolper og spennende designprodukt iblant annet tre, aluminium, kompositt og støpejern i tillegg til stål. Med denne strategiske endringen vil man nå få samlet det største fagmiljøet på lysmaster og lysstolper i Norge på ett sted. Saferoad med Vik Ørsta i spissen vil nå være enda bedre rustet til å levere lysmaster i alle mulige fasonger, varianter og materialer til sine kunder.

Økende etterspørsel

-Vi har merket en endring hos kundene våre, og etterspørselen etter design- og spesialmaster har blitt mer og mer aktuell de siste årene, forteller leder på avdeling lysmast Andreas Standal. Det ser ut til at markedet er i endring, og at det estetiske og visuelle prioriteres mye høyere når nye prosjekter skal gjennomføres. Her kan designlysmaster være en utsmykning i seg selv, og samtidig være med på å gi et estetisk løft til bygninger, gater, parker etc. Det gleder selvfølgelig oss at lysmastene får mer oppmerksomhet, og det vil vi selvsagt være med på å utvikle videre i samarbeid med våre kunder.

Vik Ørsta Design

Den nye avdelingen vil videreføre det gode arbeidet som har blitt gjort av Stolper AS, og vil ha hovedansvaret for de spesialtilpassede løsningene. Dette vil skje i et tett samspill med dagens avdeling som er best i landet på lysmaster.

-Vi har hatt et godt samarbeid med søsterselskapet vårt Stolper AS, men det blir ekstra bra å kunne tilby alt samlet fra ett selskap til våre kunder. Når vi nå kan tilby spesialtilpassede designmaster i tillegg til våre egenproduserte stålmaster kan kundene forholde seg til en leverandør i stedet for to. Og det har vi allerede fått tilbakemelding på at de setter pris på, sier Andreas.

Både under prosjektering og bestilling vil dette gjøre prosessen enklere for dem, for ikke å glemme transport og mottak hos sluttkunde. At vi har så tett kontakt med våre egne fabrikker gjør det også mulig å produsere designmaster selv, som supplement til det etablerte samarbeidet vi har med ledende produsenter av designmaster i Europa.

-Kontakt oss, så skal vi hjelpe deg uansett hvilken lysmast det er du ønsker, avslutter Andreas. Vi gleder oss til å se hva vi kan skape sammen.

Grønn CT-bolt

Vik Ørsta design tilbyr designmaster i ulike materialer

grønne rør fra pla-mek

Designmaster på Aker Brygge