Jump to main content

Ledige stillinger

Vi tar gjerne i mot generelle åpne søknader. Søknad og CV sendes til personalsjef Ann Helen Krøvel: ahk@vikorsta.no

Vik Ørsta søkjer etter:

Ingeniør/teknisk teiknar

Kandidatar med interesse og erfaring frå 3D-CAD er spesielt oppfordra til å søkje.

Hovudoppgåvene vil vere utføring av ordrebasert produksjonsunderlag og nyutvikling/forbetring av eksisterande produkt.

Stillinga fordrar teknisk kompetanse, strukturert arbeidsmetodikk og gode kommunikasjonsevner. Arbeidsstad er Vik i Sogn, og vi tilbyr konkurransedyktige betingelsar i ei bedrift i sterk utvikling.

Spørsmål om stillinga kan rettast til teknisk sjef Jan Olav Hoggen tlf. 951 70 854 eller personalsjef Ann Helen Krøvel tlf. 913 36 489.

Søknad og CV sendast til ahk@vikorsta.no innan 20.04.19