Jump to main content

HMS, kvalitet og ytre miljø

HMS politikk

Vik Ørsta skal være en sikker arbeidsplass der alle ansatte er trygge på at de kommer hjem fra arbeid i god behold. Ansatte skal bli sett når de er tilstede og savnet når de er borte.

Kvalitetspolitikk

Med kunden i fokus skal Vik Ørsta være best på marked, produkt og tjenesteutvikling for å oppnå lønnsom vekst. I vår organisasjon skal det være målrettet og systematisk kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.

Miljøpolitikk

Vik Ørsta skal drive sin vikrsomhet på en slik måte at miljøet i minst mulig grad blir belastet. Bedriften vil følge pålagde lover og forskrifter og vil, innenfor økonomisk forsvarlige rammer, jobbe for kontinuerlig forbedring av sin miljøprestasjon.