Jump to main content

Noe så befriende! Et helt problemfritt marinaanlegg

Økonomisk forutsigbarhet, trygghet og kvalitet er noen av stikkordene som kjennetegner Vik Ørsta Serviceavtaler.

Service og vedlikehold fra Vik Ørsta

Som kunde har du krav på kvalitetsarbeid. Marinaanlegget vedlikeholdes derfor alltid i henhold til Vik Ørsta sine gjeldende forskrifter og anbefalinger. Arbeidet utføres av kompetente, autoriserte montører som vet hvordan utstyret skal vedlikeholdes og som kun benytter originale deler. Dette sikrer optimalt vedlikehold av marinaanlegget.

Forsikringsbransjen stiller stadig strengere krav til dokumentert vedlikehold og ønsker at produsentene skal ta større ansvar for å følge opp sine marinaer. Vi har derfor utviklet vårt eget system som gir kunden full kontroll over all dokumentasjon rundt vedlikehold av sin marina til enhver tid. Tjenestene som tilbys er landsdekkende med montørteam som forflytter seg raskt etter behov.

Vik Ørsta har to ulike avtalenivåer å velge mellom: Vik Ørsta Ettersynsavtale eller Vik Ørsta Fullserviceavtale

Ettersynsavtale betyr at Vik Ørsta kontrollerer anlegget og leverer en rapport med anbefalinger til utbedring. Det blir deretter opp til kunden selv å vurdere hvilke av punktene i rapporten som skal utbedres.

Fullserviceavtale betyr at vi kontrollerer og utbedrer alle feil på marinaen for en fast pris hvert år. Prisen forutsetter at skadene på marinaen har oppstått pga. slitasje fremfor ekstreme værsituasjoner eller påkjørsler.

Vi tilbyr, i tillegg til disse to avtaletypene, å gjennomføre serviceoppdrag og tilstand/kontrolloppdrag etter forespørsel. For å sikre optimal livslengde på marinaanlegget er det viktig å følge anbefalte intervaller i henhold til tidligere utsendt FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold). En bør minimum se over anlegget en gang per år. Både "Fullservice", "Ettersyn" og "Tilstand" baserer seg på vårt garanti-/vedlikeholdsskjema og blir utført i henhold til Vik Ørsta sin FDV-dokumentasjon.

Kontroll av betongbrygge:

 • Ankerbrønner med låsepinne
 • Wirekoblinger og buffere
 • Ankerkjetting / oppstramming / trimming
 • Belastningsskader / sprekkdannelser


Kontroll av Stålbrygger:

 • Innvendige forankringsfester
 • Utvendige forankringsfester
 • Ankerkjetting / tau / oppstramming / trimming
 • Belastningsskader
 • Dekke
 • Hengsler
 • Fendring
 • Kontroll av landfeste / landgang
 • Fjellbolter / innfesting
 • Styringskjetting / landstrekk
 • Landgangshjul / glideklosser
 • Rekkverk
 • Glideplate

Kontroll av utriggere:

 • Hengsler med bolter og innfesting
 • Flottør / sprekkdannelser / oppdrift
 • Trekantlem med innfesting
 • Gangbane med innfesting
 • Fortøyningsfester
 • Stålvanger og ståltrekant
 • Fendring
 • Rett bruk av marinautstyr
 • Lengde utriggere ihht. båtlengde
 • Fortøyning etter utstyrets bruksområde

 Tilleggsutstyr (funksjonstest):

 • Strøm
 • Vann

Inspeksjon under vann:

 • Moringer / forankringer
 • Kjetting/tau
 • Brygger
 • Sjakler / kauser